10 nieuwe RIF plannen van start

30-04-2023

Overheid #Financiering #Mbo-initiatief #Nieuws #OCW #RIF

Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven konden in januari 2023 een aanvraag indienen bij het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). In de eerste ronde van dit jaar is er een bedrag van €10 miljoen toegekend aan tien projecten die van belang zijn voor maatschappelijke opgaven rond onder meer klimaat, landbouw en zorg. 

Zo richt bijvoorbeeld het project ‘Daar brandt nog licht’ zich op de energietransitie in Noord-Brabant, met name voor techniek en bouw. Verschillende mbo-scholen werken hierin samen met het bedrijfsleven en hogescholen. Dit moet bijvoorbeeld leiden tot een MBO Innovatie- en Expertisecentrum Energietransitie en het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s voor opleidingen als Adviseur duurzame leefomgeving en Monteur elektrotechnische installaties. Op de Zorgcampus in Nissewaard volgen studenten en zorgprofessionals praktijkgericht onderwijs en scholing in nauwe samenwerking met bedrijven en zorginstellingen uit de regio. Hierbij staan ontwikkelingen op het gebied van zorgonderwijs en zorginnovatie centraal. Het samenwerkingsverband bestaat uit de mbo-scholen Zadkine en Albeda, zorginstellingen en de gemeente Nissewaard.

Naast zeven nieuwe projecten zijn er ook projecten toegekend die al eerder subsidie ontvingen om hun samenwerking op te schalen. Het gaat hierbij om de projecten ‘Agro Leeft’ van Yuverta en ‘Duurzaam hybride onderwijs in Techniek & ICT’ van mboRijnland.

Regionaal Investeringsfonds mbo
Minister Dijkgraaf (Onderwijs) stelt dit jaar € 27 miljoen beschikbaar voor projecten die de aansluiting tussen mbo en de arbeidsmarkt versterken. Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Samenwerkingsverbanden in het mbo kunnen de hele maand juni een aanvraag indienen. Sinds 2014 kwamen er nu circa 200 regionale samenwerkingsverbanden tot stand. De eerstvolgende aanvraagronde loopt van 1 tot en met 30 juni 2023, daarna stopt de huidige regeling. De regeling krijgt in 2024 wel een vervolg maar in een gewijzigde opzet.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter