165 miljoen euro aangevraagd ihkv opschaling pps in het beroepsonderwijs

18-04-2023

#Financiering #Opschalen #Nieuws #Regelingen

Publiek-private samenwerkingen (pps’en) die willen opschalen én aan de voorwaarden van de regeling voldoen, konden in de periode van 20 maart t/m 17 april 2023 een aanvraag indienen in het kader van de subsidie Opschaling verduurzaamde pps in het beroepsonderwijs uit het Nationaal Groeifonds. Met deze regeling wordt een impuls gegeven aan het opleiden van jongeren met de juiste skills voor de vraag van de regionale arbeidsmarkt, het door om- en bijscholing blijvend inzetbaar houden van medewerkers van het regionale bedrijfsleven en het versterken van de innovatiekracht van het mkb.

21 aanvragen ingediend
Uit de uitvraag die vorig jaar juli is geweest zijn er uiteindelijk 19 ecosysteem pps’en voorgesorteerd. Al deze ecosysteem pps'en hebben een aanvraag ingediend. In totaal zijn er 21 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van maar liefst 165 miljoen euro.

Vervolgproces
De adviescommissie, onder leiding van Claudia Reiner, gaat zich de komende weken buigen over de plannen. Naar verwachting zal begin juli bekend worden welke aanvragen definitief zijn goedgekeurd en in september 2023 kunnen starten met de uitvoering hiervan.

Op de jaarlijkse Katapultdag die op 26 september a.s. zal plaatsvinden zullen de toegekende aanvragen een speciale plek in het programma hebben en hun plannen presenteren.

Subsidie Opschaling verduurzaamde pps in het beroepsonderwijs
De afgelopen 10 jaar zijn ruim 450 publiek-private samenwerkingsverbanden (pps) ontstaan met 12.000 bedrijven, 8.000 docenten en 124.000 studenten die de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt aantoonbaar verbeteren. Deze pps’en staan nu voor de volgende uitdaging: het opschalen van hun pps. Vanuit het Nationaal Groeifonds is er voor deze opschaling 210 miljoen euro toegekend. Het hoofddoel van de regeling is om succesvolle verduurzaamde pps’en in staat te stellen om op te schalen, waardoor ze voldoende schaalgrootte hebben om maatschappelijke problemen op een effectieve en efficiënte manier aan te pakken. Opschalen is niet hetzelfde als uitbreiden, maar vereist een andere werkwijze, andere partners, andere samenwerkingsvormen, regionale- en landelijke afstemming, andere positionering, groter bereik en versterken van ketens en ecosystemen. Meer informatie over het Opschalingsplan pps vind je hier.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter