Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

€ 37,5 miljoen voor omscholing naar beroepen in de ict en techniek

12-07-2021

#Financiering #Mkb #ICT #Nieuws #Regelingen #EZK

Wil je één of meer van jouw medewerkers of nieuwe medewerkers laten omscholen naar een ICT-beroep in jouw onderneming? Als werkgever kun je aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe omscholingsregeling (Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek). Deze subsidie is aan te vragen vanaf 1 september en sluit op 1 december 2021 om 17.00 uur en is onderdeel van een aanvullend sociaal pakket om mensen met baanonzekerheid zekerheid te bieden dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar (nieuw) werk of het behouden van werk.

De regeling in het kort
De regeling stimuleert werkgevers om mensen uit andere beroepen aan te nemen en om te scholen naar de techniek of ict. Hiermee komt de noodzakelijke intersectorale mobiliteit op gang naar de beroepen binnen techniek en ict waar structurele tekorten heersen. Een verschuiving op de arbeidsmarkt naar deze beroepen is van groot belang voor de uitvoering van belangrijke maatschappelijke transities als de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en digitalisering. Maar de regeling biedt ook een duurzaam baanperspectief voor werkenden wier baan wordt bedreigd of voor werklozen. Voor de regeling is € 37,5 miljoen gereserveerd.

De aanvragers van de subsidie zijn werkgevers die een baan in de techniek of ict aanbieden. Zij kunnen een lumpsum bedrag van € 3750,- aanvragen om een nieuwe of bestaande medewerker die nog niet in dat beroep werkzaam is, een omscholingstraject en een arbeidsovereenkomst te bieden. De subsidie is bedoeld om een deel van de kosten van het omscholingstraject te vergoeden. Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie is dat de functie waarnaar wordt omgeschoold op de lijst met kansrijke ICT beroepen staat. Deze lijst is hier te vinden.

Omscholingsinitiatieven
Het omscholingstraject moet bestaan uit een samenhangend geheel van praktijkondersteuning en scholing (cursus/opleiding) dat is gericht op het verwerven van de benodigde competenties, kennis en ervaring ten behoeve van de uitoefening van een ict- of techniek-kansrijk beroep. De kosten voor het omscholingstraject moeten minimaal € 7500,00 bedragen. De overige kosten van het omscholingstraject moeten door de werkgever worden gefinancierd of via cofinanciering van bijvoorbeeld O&O-fondsen. Vanuit HCA ICT is er een overzicht gemaakt met omscholingsinitiatieven waarvan we op dit moment weten dat ze voldoen aan de voorwaarden van de regeling. De lijst met alle volwaardige opleidingen is hier te vinden.

In totaal kunnen 9233 omscholingstrajecten worden gefinancierd. Een werkgever mag maximaal voor zes omscholingstrajecten (en dus voor zes werknemers) subsidie aanvragen.

Aanleiding
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Terwijl verschillende beroepen verdwijnen, blijft het lastig om de ICT-vacatures in te vullen. Ook het onderwijs kan de vraag van de arbeidsmarkt niet bijbenen waardoor een reeds krappe ICT-arbeidsmarkt nog krapper wordt. Deze omscholingsregeling maakt het mogelijk om mensen uit andere beroepsgroepen om te scholen naar de techniek of ICT. Ook bestaat binnen de regeling de mogelijkheid om nieuwe mensen aan te nemen en hen een omscholingstraject aan te bieden. Door naar omscholingsmogelijkheden te kijken kunnen nieuwe medewerkers deels intern worden opgeleid en zijn de kosten lager dan die van recruitment.

Evaluatie na 2021
Na 2021 zal de regeling worden geëvalueerd. Hierin zal worden meegenomen of het bedrag van € 3750 een voldoende prikkel is om iemand aan te nemen en om te scholen. In andere woorden: zijn werkgevers overgegaan tot het aannemen en omscholen van werknemers, waar ze dat zonder de subsidie niet zouden doen. Ook wordt gekeken of er daadwerkelijk sprake is van een duurzame arbeidsrelatie en of er andere neveneffecten zijn.

"Indien de regeling een significante bijdrage levert aan het terugdringen (of verminderd toenemen) van personeelstekorten in ict- of techniek-kansrijke beroepen, kan dat helpen bij toekomstig beleid als het Techniekpact, verduurzamingsopgaven, Leven Lang Ontwikkelen en meer. Tot slot zal ook worden gekeken naar de regeling in samenhang met andere maatregelen uit het aanvullend sociaal pakket", aldus Keijzer.

Meer informatie
Vanuit HCA ICT is er een handleiding gemaakt die jou kan helpen bij het invullen van de aanvraag. Deze is hier te downloaden.
Kijk hier voor meer informatie.