AANSPANNEN EN RICHTEN WIJ ZIJN KATAPULT
Je hebt alle niveaus keihard nodig, innovatie doe je met z’n allen Gebroeders Seiffers, Accenda
En later zijn we pas aan de baas gaan vragen of het mocht James Veenhoff - Denim City
Dit is niet alleen voor mij van belang, maar voor de hele sector Robert van Marrewijk - Tomatenteler
Wij doen onderzoek waar de markt behoefte aan heeftBiense Hoogland - Student

Studiereis Finland voor PPS-en met entree onderwijs

19-01-2018

Begin

27-03-2018 om 00:00

Einde

31-03-2018 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Van 27-31 maart, gaan we op studiereis naar Finland met de PPS-en uit het Katapult netwerk (mede) gericht op entree onderwijs. Finland loopt voorop op het gebied van inclusief onderwijs en differentiatievermogen. PPS-en gaan leren van de de aanpak in Finland en leggen contacten voor vervolgstappen.

Waarom Finland?
Finland is volgens onderzoek nog steeds het beste onderwijsland van Europa, met de hoogste scores voor taal, rekenen en ‘science’ (al loopt Estland in). Dat beste taal- en rekenonderwijs kreeg Finland door in te zetten op uitstekend opgeleide leraren. Bovendien is het percentage Finnen dat onderwijs volgt hoog. Niet alleen bij de jeugd, Finland heeft net als Nederland een lange leerplicht, maar er zijn ook veel Finnen die als volwassenen onderwijs volgen. Als bijscholing maar zeker ook herscholing. Ook in Finland is de arbeidsmarkt flink in verandering, beroepen verdwijnen en er ontstaan nieuwe beroepen.

Het beroepsonderwijs is dan ook goed ontwikkeld en erg toegankelijk voor zowel jongeren als volwassenen. Na de eerste fase van het voortgezet onderwijs (t/m 16 jaar) kiest ca 40% van de Finse scholieren voor het beroepsonderwijs. Er is veel aandacht voor kwaliteit, beroepstrots, vernieuwing en aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Voor jongeren die niet de juiste startkwalificaties hebben, zijn er verschillende voorbereidende trajecten met als doel hen op de reguliere opleiding te laten instromen. Waarbij Finland bekend is om het inclusieve karakter van het Finse onderwijs en het differentatievermogen.

Doelstellingen van de reis

1) Kennis opdoen en leren van de benaderingen en praktijken die in Finland zijn ontwikkeld m.b.t:

  • het (systeem van) beroepsonderwijs voor kwetsbare doelgroepen en basisberoepen in zijn algemeenheid
  • de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden om complexe doelgroepen als risicojongeren, vluchtelingen en lager opgeleide in de schoolbanken te krijgen en houden (voorkomen van uitval)
  • de ontwikkeling van aantrekkelijke en effectieve opleidingstrajecten voor complexe en kwetsbare doelgroepen in samenwerking met het bedrijfsleven

2) Wederkerige kennisuitwisseling (“peer learning”) tussen Nederland en Finland

  • uitwisselen van best practices rondom de aanpak van de doelgroepen van entree onderwijs tussen Nederland en Finlandcreëren van goed beeld van de verschillen en
  • overeenkomsten tussen Nederland en Finland zodat PPS’en concrete vervolgstappen kunnen zetten voor zichzelf of met elkaar en/of in samenwerking met mogelijke Finse partnerseerste startpunt van mogelijk meer duurzame
  • samenwerking op bovenstaande thema’s tussenNederland en Finland

 3) Ontwikkeling van community of practice van de Nederlandse van groep deelnemers (onderling): Stimuleren van onderlinge uitwisseling van kennis, ervaringen en samenwerkingen tussen Nederlandse deelnemers.

Wat is het resultaat?
Na afloop van deze studiereis is er op 3 perspectieven geleerd over de aanpak in Finland, vanuit:

  • Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven rondom kwetsbare doelgroepen in een grote stad (Helsinki) en in een provinciestad (Turku)
  • Aanpak asielzoekers en immigranten
  • Inclusief onderwijs/ voorkomen van uitval.

Hiermee krijgen de deelnemers  inzicht hoe stakeholders vanuit de Nederlandse en Finse context met kwetsbare jongeren omgaan. En hoe deze lessen ingezet kunnen worden voor de PPS-en die meegaan.

Partners
De studiereis wordt georganiseerd met medewerking van het Finse Ministerie van Onderwijs en de Taskforce Turku.

Voor meer informatie kun je terecht bij Thomas Boekhoud.

Contact
Katapult
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag

070-3119717
hallo@wijzijnkatapult.nl 

 

 

 

 

 

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE STEL JE VRAAG       PRIVACY    CC BY-NC 

VOLG ONS OP