Sectorakkoord hoger onderwijs: continuering en uitbreiding Centres of expertise

10-04-2018 1028 keer bekeken

Vandaag is het sectorakkoord hoger beroepsonderwijs gesloten. Met daarin ook veel aandacht voor Centres of expertise, field labs en publiek-private samenwerking in het algemeen.

In het sectorakkoord (zie nieuwsbericht van de Rijksoverheid) is afgesproken dat huidige én nieuwe Centres of expertise worden gestart. 

Profilering en Centres of expertise

De minister wil blijvend inzetten op verdere profilering van de hogescholen. De hiervoor beschikbare profileringsmiddelen (ongeveer 47 miljoen per jaar) kunnen door hogescholen zelf worden ingezet voor het vormgeven van (verdere) profilering en zwaartepuntvorming van de instelling. Daarbij gaat het onder meer om Centres of Expertise, fieldlabs en andere PPS-vormen waarin hogescholen op thema’s van de onderzoeksagenda Onderzoek met Impact door middel van onderwijs én onderzoek in co creatie werken aan profilering en zwaartepuntvorming.

Nieuwe én bestaande Centres of expertise

Naast het ondersteunen van bestaande Centres die waarde blijven toevoegen aan de profilering van de hogeschool, zullen hogescholen in 2019 een substantieel aantal nieuwe centres starten. Die zijn geënt op maatschappelijke uitdagingen, waaronder ook publiek-publieke samenwerkingen, die aansluiten bij de gewenste profilering van de individuele instellingen.

Hierbij wordt recht gedaan aan de drie uitgangspunten voor de Centres: initieel onderwijs, post-initieel onderwijs en praktijkgericht onderzoek met het oog op innovatie; alle drie op basis van publiek-private of publiek-publieke cofinanciering.

Tweejaarlijks wordt in beeld gebracht hoe de Centres of expertise ervoor staan op basis van bovenstaande uitgangspunten. In 2022 wordt de stand opgemaakt van de resultaten. Op basis daarvan wordt bepaald of deze afspraken bijstelling behoeven.

Meer informatie over Centres of expertise is hier te lezen?

Zelf een Centre of expertise starten? Download het stappenplan.

Contact
Katapult
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag

070-3119717
hallo@wijzijnkatapult.nl 

 

 

 

 

 

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE STEL JE VRAAG       PRIVACY    CC BY-NC 

VOLG ONS OP