PPS-ontwikkeling in Limburg in kaart

02-10-2018 265 keer bekeken

In het afgelopen driekwart jaar heeft PBT drie regionale analyses uitgevoerd, één ervan betrof de ontwikkeling van publiek-private samenwerkingen (PPS) tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven in Limburg.

Op verzoek van de Provincie Limburg sprak PBT met betrokkenen van overheden, scholen en projectleiders van de PPS-initiatieven van het Katapult-netwerk over de PPS-ontwikkeling tot nu toe en over kansen voor versterking van die ontwikkeling en vergroting van de impact. De verkregen beelden zijn geplaatst tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de regionale economie en arbeidsmarkt.

Enkele conclusies:

  • Positionering: de PPS’en in Limburg sluiten inhoudelijk aan op de provinciale ambities en HCA’s en op de economie en werkgelegenheid. Veel PPS’en dragen bij aan economische structuurversterking.

  • Netwerk: de grootste bedrijven in de provincie zijn vaak partner in minstens één van de PPS’en, vooral in het hbo (met een nadruk op R&D). In het mbo ligt de nadruk meer op vacatures/ instroom.

  • Focus: de PPS-en zijn gestart vanuit een brede agenda: onderwijs (vorm en inhoud; keten), arbeidsmarkt (tekorten; leven lang leren) en innovatie (opdrachten). De praktijk tot nu toe: in mbo vooral onderwijs en arbeidsmarkt, minder innovatie. In hbo vooral onderzoek en innovatie. Activiteiten op het gebied van leven lang ontwikkelen komt beperkt van de grond (overeenkomstig landelijk beeld).

  • Verbindingen: de combinatie mbo-hbo wordt slechts op twee plekken expliciet gemaakt: zorg en chemie. Daar komt kruisbestuiving tussen leren, werken en innoveren nog het meest zichtbaar tot stand.

  • Impact en schaal: is nog beperkt. In de komende vijf jaar gaat het om opschaling. Hiervoor is regie op provinciaal niveau nodig!

Op initiatief van de Provincie Limburg is inmiddels in verschillende verdiepingssessies verder ingegaan op twee gevonden next steps: regionale samenwerking en leven lang ontwikkelen.

Klik hier voor de volledige Limburg analyse 2018.

Voor vragen: Thomas Boekhoud (t.boekhoud@pbt-netwerk.nl), Sander van der Ham (s.vanderham@pbt-netwerk.nl), Bouke Bosgraaf (b.bosgraaf@pbt-netwerk.nl)

Contact
Katapult
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag

070-3119717
hallo@wijzijnkatapult.nl 

 

 

 

 

 

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE STEL JE VRAAG       PRIVACY    CC BY-NC 

VOLG ONS OP