PPS-ontwikkeling in Brabant in kaart

02-10-2018 284 keer bekeken

In het afgelopen driekwart jaar heeft PBT een analyse uitgevoerd van de ontwikkeling van publiek-private samenwerkingen (PPS) tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven in Brabant.

Op verzoek van Kennispact mbo Brabant ging PBT in gesprek met betrokkenen van overheden, scholen en projectleiders van de PPS’en van het Katapult-netwerk over de stand van zaken en kansen voor versterking van de aanpak en vergroting van de impact.

De bedoeling was om nieuwe/verscherpte inzichten verschaffen in:

  • Macrodoelmatigheid: waar ontwikkelen PPS’en zich succesvol en wat is daarvan te leren
  • Speerpunten van vernieuwing: welke maatschappelijke en economische uitdagingen/transities zijn relevant voor PPS’en  
  • Kansen om vanuit beroepsonderwijs een bijdrage te leveren aan Leven Lang Ontwikkelen

Op 3 september presenteerde PBT de opbrengsten. Enkele conclusies:

  • Brabant kent veel PPS-initiatieven die met elkaar veel ervaringen opdoen en een groot aantal sectoren en onderwijsniveaus vertegenwoordigen. Bijna alle mbo-instellingen hebben één of meer PPS’en, en op de belangrijkste economisch clusters zijn één of meerdere PPS’en ontwikkeld. Sectordoorsnijdende thema’s, zoals ondernemerschap, energietransitie, ict, worden nog op beperkte schaal ontwikkeld.
  • Binnen de PPS-netwerken zijn de bedrijven actief en geven zichtbaar mede richting aan de koers van de PPS’en. Tussen de verschillende netwerken worden echter nog nauwelijks dwarsverbanden gelegd: er is geen tot weinig overlap in bedrijfspartners tussen de PPS’en.
  • In de activiteiten ligt een nadruk op onderwijskwaliteit en instroom, en minder op innovatie en leven lang ontwikkelen. Ook is de aandacht nog beperkt gericht op de uitwerking van verduurzamingstrategieën.
  • De next steps liggen in het verdiepen en verbreden van de samenwerking (onderlinge verbindingen) en activiteiten (innovatie, leven lang ontwikkelen).

Klik hier voor de volledige Brabant analyse 2018.

Voor vragen: Thomas Boekhoud (t.boekhoud@pbt-netwerk.nl), Sander van der Ham (s.vanderham@pbt-netwerk.nl), Bouke Bosgraaf (b.bosgraaf@pbt-netwerk.nl)

Contact
Katapult
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag

070-3119717
hallo@wijzijnkatapult.nl 

 

 

 

 

 

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE STEL JE VRAAG       PRIVACY    CC BY-NC 

VOLG ONS OP