Kader Centres of expertise vastgesteld

15-10-2018 1277 keer bekeken

Hogescholen committeren zich aan de voorzetting van Centres of Expertise: zowel bestaande als nieuwe. Dit wordt vormgegeven binnen een sectorbreed kader, welke op 12 oktober is vastgesteld in de ALV van de hogescholen. Doel is de ontwikkeling van de Centres te stimuleren.

In het kader wordt vastgesteld dat de rol en de positie van Centres in de hogescholen en in de samenwerking tussen hogescholen nog in ontwikkeling is. Het doel van dit kader is dan ook dat het behulpzaam is bij het stimuleren/ faciliteren van herkenbare en succesvolle doorontwikkeling van de Centres die bijdraagt aan de profilering van de individuele instellingen, samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en de sector als geheel. Hierbij gaat het zowel om voortzetten en opschalen van bestaande Centres én het starten van nieuwe Centres.

Centres of expertise worden gedefinieerd als “duurzame actiegerichte samenwerkingsverbanden waarin hogescholen, bedrijven, overheden en andere publieke en maatschappelijke organisaties samen onderzoeken, innoveren, experimenteren en investeren ten behoeve van toekomstbestendig hoger beroepsonderwijs en beroepspraktijk en ter versnelling van gewenste economische en maatschappelijke transities”.

In het kader wordt tevens ingegaan op de omvang, kwaliteitsborging, afstemming tussen hogescholen en de eenmalig in te stellen commissie die afstemming bevordert.

Het kader is hier te downloaden. Het overzicht van alle bestaande Centres of expertise is hier te vinden. Het overzicht van Centres of expertise die worden gestart hier.

Contact
Katapult
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag

070-3119717
hallo@wijzijnkatapult.nl 

 

 

 

 

 

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE STEL JE VRAAG       PRIVACY    CC BY-NC 

VOLG ONS OP