Logistiek is overal

11-03-2019 273 keer bekeken

Hoe kan de Logistiek in Noord Nederland worden versterkt? Welke ontwikkelingen zien we in deze sector? En hoe kan het Regionaal investeringsfonds mbo daarbij een instrument zijn? Vertegenwoordigers uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven zochten naar antwoorden.

Op woensdag 27 februari 2019 zochten mensen uit het onderwijs (5 mbo en 3 hbo), overheid en bedrijfsleven naar antwoorden op de vraag hoe de logistieke sector in Noord Nederland kan worden versterkt. Bekijk hier het fotoverslag van deze bijeenkomst.

We hebben meer MBO-niveau 2 mensen nodig

Waar zitten de knelpunten?
Gerard Eilert (Friesland College) en Yolande de Heus (Topsector Logistiek) namen het voortouw in de zoektocht. Net als techniek is logistiek overal en kan niet worden gevangen in één afgebakende sector, concludeerden we. De logistieke knelpunten in de transportsector zijn bekend. Maar er zijn ook veel logistieke uitdagingen in de zorg, agribusiness of in het watermanagement. We formuleerden een aantal van onze bevindingen:

 • Het is goed om het landelijke beeld te vertalen naar de regio
 • We hebben meer MBO-niveau 2 mensen nodig
 • Er zijn veel kruisverbanden waardoor de sector misschien wel een “veelkoppig monster” wordt
 • Het onderwijsprogramma verbinden met de beroepspraktijk is een klus voor het onderwijs
 • De aanwezige partijen willen op basis van gelijkwaardigheid met elkaar samenwerken

De voorlopige opbrengsten
Uiteindelijk lagen er vijf plannen van aanpak op tafel die we in een volgende sessie verder uitwerken:

 • Het imago van de sector verbeteren: logistiek gaat niet alleen over transport maar speelt in veel meer sectoren een belangrijke rol.
 • Meer nieuw bloed! De sector moet aantrekkelijker worden voor aanwas van personeel. Laten we zorgen voor instroom.
 • Aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen, waarbij er rekening wordt gehouden met de Logistieke Vakman van de toekomst.
 • Onderwijsvernieuwing is noodzakelijk: deze tijd vraagt om praktisch onderwijs vanuit “wendbaar vakmanschap” en “hybride leren”.
 • Lange termijnontwikkeling: we streven naar een situatie waarbij bedrijven samen naar oplossingen zoeken voor logistieke vraagstukken van de toekomst (innovatie).

Vervolg?
Er valt genoeg te verbeteren, besloten we. In een volgende sessie worden volgende onderwerpen verder onderzocht:

 • Is er een arbeidsmarktvraagstuk waar we allemaal de urgentie van zien?
 • Hebben we gezamenlijke strategische ambities, zo ja wat zijn die dan?
 • Zijn we bereid die te vertalen naar individuele doelen en concrete bijdragen?
 • Is er voldoende investeringsbereidheid (tijd, geld)?   
 • Hoe kunnen de contouren van een gezamenlijke PPS er uitzien: welke interessante voorbeelden zijn er?

In het 2e kwartaal 2019 plannen we een vervolgsessie. We hopen dat ook stakeholders uit het werkveld dan deelnemen. Heb je vragen of vind je het vraagstuk relevant voor jou of je partner neem dan contact op met:

Contact
Katapult
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag

070-3119717
hallo@wijzijnkatapult.nl 

 

 

 

 

 

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE STEL JE VRAAG       PRIVACY    CC BY-NC 

VOLG ONS OP