Versterken verbinding tussen netwerk van Centra en Topsectoren biedt kansen

04-09-2017 314 keer bekeken

Meer verbinding tussen de netwerken zou goed zijn om op het gebied van onderwijsontwikkeling, onderzoek en het benutten van kennis van elkaar te kunnen leren. De netwerken kunnen elkaar versterken.

Parallelle ontwikkeling op samenwerking

Onderwijs en bedrijfsleven werken samen in de Centra voor innovatief vakmanschap (CIV’s) voor mbo en de Centres of expertise (CoE’s) voor hbo. De topsectoren bevorderden de afgelopen jaren op verschillende manieren de ontwikkeling van kennis en innovatie in publiek-private samenwerking. Daarnaast beschikken de topsectoren over de Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI’s). De TKI’s hebben de afgelopen jaren actief kennisinstellingen en bedrijfsleven aan elkaar gekoppeld in innovatieprojecten. TKI’s en Centra ontwikkelden zich dus parallel aan elkaar op het gebied van samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

Kansen benutten

In elke topsector zijn momenteel voldoende centra vertegenwoordigd, met een goede regionale spreiding. De Centra werken aan vraagstukken die relevant zijn voor de praktijk en die in feite onderdeel zijn van de innovatieagenda van de topsector en de regio. Toch zijn de netwerken van de Centra en de TKI’s nog weinig op elkaar aangesloten. Hier liggen kansen. Door praktijkonderwijs, praktijkonderzoek en bedrijfsleven te verbinden, kunnen kennis en innovaties beter worden benut. Alle niveaus van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven betrekken, zorgt voor slimmere oplossingen en meer good practices zowel in het onderwijs als in de branche.

Centra als startpunt verkenning

Hoe kan onderwijs ervoor zorgen dat innovaties echt benut worden? Door innovaties in het onderwijs zelf. De negen economische topsectoren inventariseerden hun best practices voor onderwijsvernieuwing in mbo en hbo.  De innovatieontwikkelingen zijn inspirerend en veelbelovend, maar nog pril en divers. Een van de vraagstellingen die de topsectoren lieten onderzoeken was: "Hoe kunnen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven op alle niveaus beter verbonden worden, zodat kennis en innovatie beter tot waarde worden gebracht?" In de uitgevoerde verkenning zijn de Centra voor beroepsonderwijs als startpunt genomen. Welke innovatienetwerken en valorisatie-activiteiten realiseren de Centra nu al? Hoe kunnen de instrumenten voor topsectoronderzoek deze activiteiten versterken? De bevindingen lees je in de publicatie Versterken samenwerking Centra en TKI’s.

Contact
Katapult
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag

070-3119717
hallo@wijzijnkatapult.nl 

 

 

 

 

 

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE STEL JE VRAAG       PRIVACY    CC BY-NC 

VOLG ONS OP