Analyse PPS-ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam

27-09-2017 380 keer bekeken

Op 20 september presenteerde PBT de opbrengsten van de analyse van de ontwikkeling van Publiek-Private Samenwerkingen in de Metropoolregio Amsterdam. ging daarover in gesprek met betrokkenen van overheden, scholen en projectleiders van de PPS-initiatieven van het Katapult-netwerk.

Drie vragen stonden centraal: (1) Hoe ontwikkelt het concept 'PPS' zich in de regio? (2) Werkt het concept voor de regio? (3) Waar liggen kansen voor versterking van de regionale ontwikkeling, gebruikmakend van het instrument PPS?

 

De belangrijkste conclusies

Voorop staat dat de PPS’en hard en goed werken aan sterkere verbindingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt, door te investeren in onderwijsvernieuwing (hybride leren) en in nieuwe (veel virtuele) samenwerkingsmodellen (hybride leerwerkomgevingen).

 

Ook ontstaan (nieuwe) mogelijkheden om de innovatiefunctie van het mbo in de regio (met inzet van PPS) verder te versterken. Bijvoorbeeld door de activiteiten en effecten van de PPS’en breder binnen het onderwijs te laten doorwerken, door nieuwe inhoudelijke verbindingen tussen opleidingen en sectoren te leggen (cross-overs) en meer samen te werken met het hbo in innovatieprojecten.

 

En tot slot, de scholing van werkenden en werkzoekenden is even belangrijk voor de regionale ontwikkeling (met de recente inzet op een House of Skills) als voor de groeimogelijkheden en toekomstbestendigheid van veel PPS’en. Het mbo en veel PPS’en alleen lukt het nog onvoldoende om op dit thema een sterke positie te ontwikkelen. Samen werken en leren - verbindingen leggen - is daarmee even logisch als noodzakelijk.

 

Klik hier voor de volledige MRA analyse 2017.

 

Voor vragen: Thomas Boekhoud (t.boekhoud@pbt-netwerk.nl), Sander van der Ham (s.vanderham@pbt-netwerk.nl), Yorrick van Bree (y.vanbree@pbt-netwerk.nl)

 

Contact
Katapult
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag

070-3119717
hallo@wijzijnkatapult.nl 

 

 

 

 

 

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE STEL JE VRAAG       PRIVACY    CC BY-NC 

VOLG ONS OP