Uitkomsten eindaudit mbo-Centra in het groene domein

19-10-2017 354 keer bekeken

Onlangs heeft de expertcommissie van PBT de twee Centra voor innovatief vakmanschap in het groene domein - CIV Agri & Food en CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen - voor een laatste keer bezocht voor een audit. Het investeringsprogramma vanuit EZ loopt eind dit jaar af.

De eindaudit moest daarom allereerst antwoord geven op de vraag in hoeverre het concept van het CIV (zoals men dat voor ogen had) in praktijk ook blijkt te werken; met positieve opbrengsten voor de partners en gebaseerd op structurele en toekomstbestendige publiek-private samenwerking. Daarbij is niet alleen teruggekeken maar ook vooruitgeblikt, en geadviseerd over vervolgstappen.

De belangrijkste conclusie?

Voor beide CIV’s geldt dat het antwoord op bovengenoemde vraag bevestigend is!

Over CIV Agri & Food stelt de commissie dat effectief is geïnvesteerd in de samenwerking tussen de AOC’s en tussen het groene onderwijs en het agri & food bedrijfsleven. Er is veel in beweging gebracht. Er wordt goed ingespeeld op ontwikkelingen in de sector. Er is voldoende draagvlak voor doorontwikkeling en behoud van de ontwikkelde infrastructuur.

Over CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen stelt de commissie dat een organisatie tot stand is gebracht waarvoor veel draagvlak bestaat en waarvan gehoopt en verwacht mag worden dat die op die basis wordt gecontinueerd. De commissie is overtuigd van het belang om het CIV voort te zetten, met de landelijke elementen en regionale meeting points, gezien de meerwaarde die het geheel heeft.

Er zijn natuurlijk ook aandachtspunten. Die betreffen met name de toekomstige financiering van de landelijke regie- en coördinatiefunctie, die nog niet gezekerd is.

Voor alle observaties, conclusies en aanbevelingen, zie de auditrapporten van CIV Agri & Food en CIV Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Contact
Katapult
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag

070-3119717
hallo@wijzijnkatapult.nl 

 

 

 

 

 

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE STEL JE VRAAG       PRIVACY    CC BY-NC 

VOLG ONS OP