Aan uitdagingen geen gebrek

28-06-2021

#Centres of expertise #Artikel

Er zijn weinig plekken te noemen waarin zoveel spanningsvelden samenkomen als in een stad. Huisvesting, integratie, verkeer, toerisme, (circulaire) economie; zomaar wat uitdagingen die allemaal om aandacht schreeuwen en daarmee is uiteraard nog lang niet alles wat speelt in een stad gedekt. Hoe houd je zo’n bruisende plaats leefbaar zonder de noodzakelijke groei en ontwikkeling uit het oog te verliezen? Het Centre of Expertise Urban Governance laat zich niet afschrikken door de tegenstrijdige belangen maar verkent de grenzen van wat wél mogelijk is. Programma Manager Marije Poel vertelt over de transitie van onderzoeksprogramma naar Centre of Expertise (CoE) en hoe het is om te werken aan een actieve, inclusieve, vitale en duurzame stad.


Waarom verander je een onderzoeksprogramma in een CoE?

“Ons onderzoeksprogramma richtte zich op ‘welke kennis moeten we ontwikkelen om antwoorden te geven op urgente vragen in de stad?’ Het beantwoorden van de huidige grootstedelijke vraagstukken vraagt om multidisciplinaire samenwerking, een ‘probleem’ staat immers nooit op zichzelf. Een voorbeeld: wil je de leefbaarheid in een wijk verbeteren dan komen daarbij onder andere ruimtelijke ordening, gezondheid, huisvesting, duurzaamheid en betaalbaarheid voor de bewoners aan de orde. Dat vergt nogal wat aansturing. Onze bestaande multidisciplinare samenwerking was een mooie basis. Maar gaandeweg breidde onze aanpak om de juiste partijen bij elkaar te brengen en ze te ondersteunen bij het vinden van oplossingen, zich steeds meer uit naar het ook samen implementeren en opschalen van die oplossingen. En die taak past beter bij een Centre. Vandaar de omslag.”  

Evenwicht in rolverdeling

“Nu moeten we onszelf opnieuw uitvinden. We zoeken naar een evenwichtige rol waarbij we vanuit kennisontwikkeling in en met de praktijk werken aan vraagstukken uit de stad, en die kennis en ervaring ook gebruiken voor onderwijsvernieuwing. Bijvoorbeeld door als CoE in buurtcampussen plekken te creëren waar je samen aan onderzoeken en programma’s werkt. En er vervolgens goed op toe te zien dat de uitkomsten van die onderzoeken optimaal vertaald worden in onderwijs of trainingen voor professionals.”

Experimenteren met oplossingen

“Bij ons staat dus niet wat we doen centraal, maar hoe we het doen en met wie. De fieldlabmethodiek, het experimenteren met nieuwe oplossingen, dat is onze expertise. Wij willen de samenwerking tussen overheid, burgers, bedrijfsleven optimaal in de vingers krijgen en daarop innoveren. De onderwerpen waaraan we werken krijgen we aangereikt uit de praktijk - vaak via de gemeente - en ze lopen sterk uiteen: energietransitie, arbeidsmarkt, mobiliteit, de circulaire economie; alles wat valt onder grootstedelijke uitdagingen in de breedste zin van het woord. Die projecten pakken we aan met verschillende expertises, onder andere op het gebied van economie, maatschappij & recht en techniek. Per opgave bepalen we vervolgens welke partijen we er nog meer bij betrekken.”  

Wat is er voor nodig om ervoor te zorgen dat dit CoE slaagt in zijn missie?

"Dat we denken vanuit de beroepspraktijk: voor wie is de kennis die we opdoen relevant? Wat levert het op en wat betekent dat voor onze eigen studenten die de probleemoplossende professionals van de toekomst zijn? De blik meer naar buiten richten en een scherpere focus voor ons Centre: we kunnen niet alles aanpakken dus wat laten we liggen en waar richten we ons wel op? Daar kun je als Centre allemaal vage beleidsmatige dingen over opschrijven maar daar beantwoord je geen vraag mee als ‘Wat ga ik dan morgen doen?’. Met de vijf andere CoE’s van de HvA werken we hierop al goed samen. Want ondanks dat ieder CoE anders is hebben we redelijk wat gezamenlijke vraagstukken over welke rol je hebt in de stad. Wat we nog graag willen, zijn meerdere kernpartners die meebeslissen over hoe we ons CoE maximaal kunnen inzetten voor de stad. Dat geeft wat meer slagkracht. We zitten op verschillende vlakken in een uitdagende overgangsperiode."
 

Lees ook

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter