Acht nieuwe RIF plannen gaan van start

17-11-2022

#Nieuws #Regelingen #OCW #RIF

Afgelopen juni werden er achttien plannen ingediend bij het Regionaal Investeringsfonds om de aansluiting tussen mbo-onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Acht van deze plannen zijn toegekend. Deze keer zijn er zes starters en twee opschalers die van start gaan, voor een totaalbedrag van € 10,6 miljoen. Er waren dus duidelijk meer aanvragen ingediend dan normaal, waardoor er een harde selectie heeft plaatsgevonden. Deze ronde tonen 123 partners uit het bedrijfsleven en de zorg hun betrokkenheid bij één van de 8 projecten. 

Pijlers en thema's
Bij de toegekende aanvragen kwamen duidelijk de eerste 3 pijlers terug van de RIF regeling:

  1. De professionalisering van de docenten
  2. Het ontwikkelen van onderzoekende vaardigheden
  3. Het stimuleren van LLO

Welke vervolgens werden vertaald in erg urgente thema’s. De meest terugkerende topics waren: biodiversiteit, duurzame leefomgeving, biologische landbouw, energietransitie, technici van de toekomst en metaal. Ditmaal is er geen samenwerking ingediend van de vierde pijler uit de regeling; 'het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt van jongeren in een entreeopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs'. 

De meerderheid van de deelnemers richt zich met een samenwerkingsverband op meerdere opleidingsdomeinen, waarbij naast Bouw en infra en Afbouw, hout en onderhoud de domeinen Groen, Zorg en welzijn en Voedsel, natuur en leefomgeving opvallen. De totale kosten van alle projecten komen neer op ruim € 32,2 miljoen, waarbij € 10,5 miljoen gefinancierd wordt met subsidie vanuit DUS-I. Ruim € 21,6 miljoen komt tot stand met behulp van cofinanciering.

House of Hospitality
Een bijzondere in de toegekende aanvragen is House of Hospitality. Welke zich richt op de Hospitality sector in de Metropoolregio Amsterdam. Deze opschaler is al langere tijd bezig en is een samenwerking tussen het ROC van Amsterdam en verschillende partners in de metropoolregio Amsterdam. De publiek- private samenwerking wil door op te schalen een nog betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Hierbij gaan ze inzetten op flexibiliering. Door modulair leren, hybride opleiden en het aanbieden van certificaten willen ze de hospitality sector niet alleen aantrekkelijker maken, maar ook wendbaarder. Naast de onderwijsontwikkeling wordt ook hier ingezet op de herontwikkeling van de hospitality sector op het gebied van duurzaamheid.

Regionaal Investeringsfonds mbo
Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Samenwerkingsverbanden in het mbo kunnen de hele maand juni een aanvraag indienen. Sinds 2014 kwamen er nu in totaal 190 regionale samenwerkingsverbanden tot stand. Bekijk voor meer informatie de infographic (download als pdf) en de samenvatting met alle relevante informatie. Naast deze 8 zijn er in juni 2022 ook 12 RIF plannen toegekend.

In 2023 kun je voor het laatst subsidie aanvragen via de huidige regeling. Er zijn nog 2 aanvraagrondes, de eerstvolgende loopt van 1 tot en met 31 januari 2023.

 

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter