Bijeenkomst Katapult NGF: Studentenparticipatie

Tijdens de bijeenkomst op 6 oktober jl. werd het door de Nationale Jeugdraad (NJR) al aangegeven: betrek studenten bij het proces! Als eindgebruiker van het product of dienst is het heel waardevol om studenten al vroeg in het stadium te betrekken. Maar hoe kun je dit het beste doen? Op 2 februari organiseren wij hier samen met de NJR een online bijeenkomst over.

Mocht je hier nog niet voor aangemeld zijn doe dit dan alsnog hier voor 28 januari a.s.