Bootcamp ‘Opleiden voor maatschappelijke vraagstukken’

Dit is een sessie georganiseerd door het Groenpact, specifiek voor het groene domein. Naast de vraagstukken uit dit domein zijn er natuurlijk tal van maatschappelijke vraagstukken, van energietransitie tot robotisering in de zorg. Het Groenpact nodigt je van harte uit als je in een ander domein ook met maatschappelijk vraagstukken en de koppeling aan onderwijs bezig bent.

We hoeven de krant maar open te slaan om te zien dat boeren, tuinders, hoveniers en natuurbeheerders zich continu moeten verantwoorden. Over stikstof en fosfaat. Over water in de stad. Het al dan niet bijvoeren van grote grazers in natuurgebieden. Maatschappelijke ontwikkelingen dragen in toenemende mate bij aan de eisen die worden gesteld op de manier waarop we voedsel produceren en onze leefomgeving inrichten. Dat vraagt andere en nieuwe vaardigheden van vakmensen.

Dit online evenement vindt plaats als vervolg op de succesvolle bootcamp 'Opleiden voor maatschappelijke vraagstukken' van 15 juni. Programma:

13.00 – 13.15 Welkom

• Annemarie Moons, Wellantcollege
• Boudewijn Tooren, adviseur Herenboeren, oprichter Creabitat.org, inspirator, ondernemer.
• Laura Roebroeck, Groenpact, kwartiermaker Arbeidsmarkt.

13.15 – 13.45 Keynote Patrick Huntjens

Dr. Patrick Huntjens is sinds maart 2018 lector Sociale innovaties in het groene domein bij Hogeschool InHolland. Zijn onderzoek richt zich op sociale innovaties die de impact hebben van een doorbraak- of systeeminnovatie en die: direct gerelateerd zijn aan klimaat, water, landbouw, voedsel, natuur en ruimte, en onderdeel zijn van de huidige transitie naar een duurzame, creatieve en gezonde samenleving. Waar moeten we volgens hem rekening mee houden als we aan de slag gaan?

13.45 – 14.45 Break-out sessie (45 mins, plus pauze)

Ontsluiten van goede initiatieven Het delen van goede voorbeelden, inhoudelijke verhalen, uit ieders regio’s van bedrijven/organisaties die conform SDG’s opereren en/of opleiden helpt enorm om samen te leren. Hoe maken we gebruik van elkaars kennis en netwerk? En laten we onze docenten en studenten ook eens een ander goed verhaal zien? De nieuwe website van Groenpact kan daar een platform voor zijn. Resultaat: Een inventarisatie van 30 goede voorbeelden met een format om ze te ontsluiten, zowel inhoudelijke als qua vorm op Groenpact.nl. Begeleid door Inge Homan, communicatiestrateeg Groenpact.

Een gezamenlijke lerende, groeiende beweging “Opleiden voor maatschap-pelijke vraagstukken” Laten we dit nieuwe bootcamp-netwerk in stand houden en onze zoektocht, struggles, bottle necks en successen blijven delen. We zoeken naar een vorm en plek om dat te doen. Met een terugkerende bootcamp, hetzij live (jááá’!), maar ook online en/of hybride. Help jij mee om ons lerende netwerk vorm en inhoud te geven? Resultaat: een fysiek en digitaal netwerk, met leden, een programma en agenda voor het komend jaar. Begeleid door Laura Roebroeck, kwartiermaker Arbeidsmarkt Groenpact.

Een leergang voor docenten Hoe brengen we docenten beter in positie om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden? En andersom: als je als maatschappelijke organisatie iets wil met kennis, innovatie en educatie, waar ga je dan heen? We ontwikkeleneen soort leergang voor o.a. docenten waarin we nieuw Europees en landelijk beleid en visies ontsluiten: wat staat er concreet in én wat betekent dat voor je vak en het opleiden van mensen. Misschien zelfs vertaald naar beroepscompetenties en met mogelijke externe kwalificatie? Ontwikkel mee! Resultaat: een eerste ontwerp-leergang en plan van aanpak voor uitrol. Begeleid door Gonneke Lereveld, onderwijskundige en transitiemanager.

14.45 – 15.15 Plenaire presentatie van de projecten/concepten
Feedback door andere deelnemers, toets van ontwerpprincipes

15.15 – 15.30 Break-out sessie 2
Aanscherpen projecten/concepten en to do/wat te presenteren op 3 november (Groenpact Arbeidsmarktconferentie)

15.30 – 15.45 Afsluiting Rondje reflectie, gezamenlijke agenda.


Wil je meedoen? Stuur dan een bericht naar Laura Roebroeck.
Deze Bootcamp is onder andere een initiatief van het Versnellingsprogramma Arbeidsmarkt van Groenpact.