CoE Bijeenkomst

Op een aantal onderwerpen willen we jullie bijpraten en willen we jullie uitnodigen mee te denken en doen. Daarnaast willen vooral ook ruimte bieden om met elkaar ideeën en ervaringen uit te wisselen. Het programma hieronder is daarom in twee blokken verdeeld.

Het programma:

12:30 – 13:15 Opening, mededelingen en discussie
Het nieuwe VH verenigingskader wordt binnenkort vastgesteld. Daarin gaat het onder meer over kwaliteitsborging en peer reviews. Hierover willen we het met jullie hebben. Daarnaast is een Katapult Denktank aan het nadenken over de toekomst van publiek-private samenwerking. Ook dit onderwerp bespreken we graag.

13:15 – 14:30 Positionering en profilering CoE in deze tijd: hoe doe jij dat nu?
Van verschillende CoE-trekkers horen we de behoefte terug te willen sparren met collega’s over de vraag: hoe ben en blijf ‘ik’ als CoE (in deze tijd) relevant en behoud/versterk ik mijn positie, en vooral: hoe maak ik mijn meerwaarde zichtbaar(der) binnen en buiten de hogeschool? Hoe doe jij dat nu, en in de fase hierna." Het gesprek hierover willen we in vier kleinere groepjes voeren. Op informele wijze vragen, ideeën en ervaringen uitwisselen dus.

voor meer informatie kun je terecht bij Sander van der Ham.

Het is een open bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in dit thema, en je kunt deelnemen via deze link.