CoE Bijeenkomst

Mede namens VH nodigen we de CoE directeuren graag uit voor een bijeenkomst op 28 november van 14.30 uur tot 17.00 uur in Utrecht. Het advies is tijdens de laatste ALV van de VH gepresenteerd en daar goed ontvangen. Komende periode staat in het teken van de praktische uitwerking waarna begin volgend jaar concrete implementatievoorstellen ter goedkeuring aan de ALV aangeboden zullen worden. 

Mocht je bij deze bijeenkomst aanwezig kunnen zijn meld je dan aan bij Sabrina Schippers (s.schippers@ptvt.nl).