Startbijeenkomst Digitale Werkplaatsen: Introductie en een vliegende start

Tijdens deze webinar maken we kennis met het programmateam en de andere werkplaatsen die ook van start gaan. Ook willen we jullie laten kennismaken met verschillende Tools en Goede voorbeelden.

Thema: Introductie en een vliegende start

Doelgroep: Digitale Werkplaatsen (besloten)

Aanmelden: via uitnodiging of mail naar mkbversneller@ptvt.nl

Meer informatie: mail mkbversneller@ptvt.nl

Een Digitale Werkplaats is een lokale publiek-private samenwerking van onderwijs, overheid en bedrijven. Een plek waar ondernemers, studenten, docenten elkaar ontmoeten. Ondernemers kunnen hier bijvoorbeeld terecht voor oplossingen op het gebied van online sales en marketing, het benutten van data en/of automatisering. Ze krijgen praktische adviezen van studenten uit het hbo, mbo, of het wo, die begeleid worden door docenten en experts. Met behulp van een scan wordt de kennis en innovatievraag van ondernemers in kaart gebracht. De uitkomst daarvan vormt het vertrekpunt voor de studenten van de betrokken onderwijsinstellingen. Kijk hier voor meer informatie over dit programma.