Digitale (werkplaatsen) lunchpauze: MKB als klant

De digitale lunchpauzes worden georganiseerd voor en door de digitale werkplaatsen. Deze sessies worden georganiseerd in het kader van het programma Versnelling digitalisering mkb, waar studenten ondernemers helpen eerste stappen met digitalisering te zetten. Nu fysieke uitwisseling lastig is  organiseren we regelmatig online ontmoetingen, de lunchpauzes zijn daar een onderdeel van.

Thema: Hoe betrek jij mkb? Uitwisselen over hoe de verschillende werkplaatsen het mkb bereiken en betrekken. Hoe geef je de samenwerking met intermediairs vorm, wat bied je aan, hoe en via welke kanalen? Interessante voorbeelden genoeg!

Doelgroep: Digitale Werkplaatsen (besloten) 

Aanmelden: Stuur een mail naar mkbversneller@ptvt.nl

Meer informatie: Mail mkbversneller@ptvt.nl, Daniël Bischoff

Een Digitale Werkplaats is een lokale publiek-private samenwerking van onderwijs, overheid en bedrijven. Een plek waar ondernemers, studenten, docenten elkaar ontmoeten. Ondernemers kunnen hier bijvoorbeeld terecht voor oplossingen op het gebied van online sales en marketing, het benutten van data en/of automatisering. Ze krijgen praktische adviezen van studenten uit het hbo, mbo, of het wo, die begeleid worden door docenten en experts. Met behulp van een scan wordt de kennis en innovatievraag van ondernemers in kaart gebracht. De uitkomst daarvan vormt het vertrekpunt voor de studenten van de betrokken onderwijsinstellingen. Kijk hier voor meer informatie over dit programma.