Startbijeenkomst Digitale Werkplaatsen: Verdieping voor een vliegende start

Als vervolg op de webinar van maandag 7 september willen de verder ingaan op de thema's Governance, Inbedding onderwijs en MKB als klant.

Thema: Verdieping voor een vliegende start

Doelgroep: Digitale Werkplaatsen (besloten)

Aanmelden: via uitnodiging of mail naar mkbversneller@ptvt.nl

Meer informatie: mail mkbversneller@ptvt.nl

Een Digitale Werkplaats is een lokale publiek-private samenwerking van onderwijs, overheid en bedrijven. Een plek waar ondernemers, studenten, docenten elkaar ontmoeten. Ondernemers kunnen hier bijvoorbeeld terecht voor oplossingen op het gebied van online sales en marketing, het benutten van data en/of automatisering. Ze krijgen praktische adviezen van studenten uit het hbo, mbo, of het wo, die begeleid worden door docenten en experts. Met behulp van een scan wordt de kennis en innovatievraag van ondernemers in kaart gebracht. De uitkomst daarvan vormt het vertrekpunt voor de studenten van de betrokken onderwijsinstellingen. Kijk hier voor meer informatie over dit programma.