Het kan dus wel: Contextrijke leer- werkomgeving

‘Het kan dus wel’ sessie (webinar) gericht op de ontwikkeling van een contextrijke leerwerkomgeving in het kader van de energietransitie .

Deze sessie vindt plaats op dinsdag 19 mei 2020 van 10.00 uur – 11.30 uur en wordt georganiseerd door de bedrijfstakgroep TGO van de MBO-Raad ism Katapult en ‘de Uitdaging.’

Doelstelling van het webinar is om je te helpen bij het (door)ontwikkelen van een contextrijke leer-en werkomgeving in jouw regio, door middel van:

  • Het delen van best practices
  • Aanreiken van ontwikkelpaden en handvatten
  • Daarbij aandacht voor het bredere perspectief (er zijn meerdere wegen naar Rome)
  • Aangeven hoe flexibiliteit kan worden ingebouwd in de tot jouw beschikbare infrastructuur met het oog op opschaling en nieuwe doelgroepen.

Want waar moet zo’n contextrijke leeromgeving aan voldoen? Wat zijn de mogelijke knelpunten? En wat zijn de ervaringen van anderen? Deze vragen zullen in het webinar worden beantwoord aan de hand van voorbeelden.   

Tot slot willen we ook gezamenlijk met elkaar visie ontwikkelen en leren van jouw ervaringen. 

Om een overzicht te hebben van hoeveel deelnemers er zullen komen, vragen wij je aan te melden via deze link.