Leerkring Digitale Werkplaatsen: Monitoring

De leerkringen worden georganiseerd voor de digitale werkplaatsen. Op een aantal gerichte thema’s die door de werkplaatsen zelf zijn aangegeven verzamelen we (nieuwe) kennis en organiseren we uitwisseling. Om zo samen een stap verder te komen en het wiel niet opnieuw uit te vinden. Deze sessies worden georganiseerd in het kader van het programma Versnelling digitalisering mkb, waar studenten ondernemers helpen eerste stappen met digitalisering te zetten. Nu fysieke uitwisseling lastig is  organiseren we deze leerkringen online.

ThemaTijdens deze leerkring willen we de monitoring en verantwoordingscyclus van de Digitale werkplaatsen bespreken.

Doelgroep: Gestarte digitale werkplaatsen (besloten) 

Aanmelden: stuur een mail naar mkbversneller@ptvt.nl,

Meer informatie: mail mkbversneller@ptvt.nl, Thomas Boekhoud

Een Digitale Werkplaats is een lokale publiek-private samenwerking van onderwijs, overheid en bedrijven. Een plek waar ondernemers, studenten, docenten elkaar ontmoeten. Ondernemers kunnen hier bijvoorbeeld terecht voor oplossingen op het gebied van online sales en marketing, het benutten van data en/of automatisering. Ze krijgen praktische adviezen van studenten uit het hbo, mbo, of het wo, die begeleid worden door docenten en experts. Met behulp van een scan wordt de kennis en innovatievraag van ondernemers in kaart gebracht. De uitkomst daarvan vormt het vertrekpunt voor de studenten van de betrokken onderwijsinstellingen. Kijk hier voor meer informatie over dit programma.