Leerkring Digitale Werkplaatsen: Verduurzaming

Voor wie? Projectleiders Digitale Werkplaatsen (besloten)

Wat? Verduurzaming van de Digitale Werkplaatsen

Programma
Dit najaar hebben we de projectleiders van de eerste tranche gevraagd om hun visie op de verduurzaming van de Digitale Werkplaatsen met ons te delen. Ook met de Rabobank, KvK en OostNL hebben we dit gesprek gevoerd.

Op dinsdag 7 december vanaf 10.00 uur koppelen we graag met jullie terug wat er uit deze gesprekken is gekomen. Daarna zullen we opsplitsen in break-out rooms, en aan de hand van het Borrow, Forget & Learn model met elkaar van gedachte wisselen hoe verdere landelijke samenwerking/branding kan bijdragen aan de verduurzaming van de werkplaatsen.

Om 10u45 zullen we plenair afsluiten met een beknopte terugkoppeling van de break-out sessies  en de vervolgstappen gezamenlijk vaststellen.