Practoraten en pps'en kennisdelingssessie

DONDERDAG 26 NOVEMBER 2020 |  10:00 – 11:00 UUR | ONLINE

Meld je aan via m.grievink@ptvt.nl

DOELGROEP

Bestaande practoraten en potentieel nieuwe practoraten, pps'en die een practoraat hebben of plannen hiervoor maken.

DOEL VAN DE SESSIE

Deelnemers krijgen inzicht in verschillende manieren hoe practoraten en pps'en vorm kunnen krijgen. Ook besteden we aandacht aan de verhouding tussen het practoraat en de pps. Tijdens de sessie komen verschillende sprekers uit het veld aan het woord. Zij gaan o.a. in op:

  • De manier hoe hun practoraat/ppsis vorm gegeven (wat is bijvoorbeeld de rol van de practor in de pps?)
  • Wat zijn succesfactoren in het opbouwen van een practoraat/pps?
  • Hoe kun je verduurzamen? Best practices?

Vooraf ontvangen deelnemers algemene informatie over practoraten en Katapult, om zo gericht mogelijk kennis te delen tijdens de sessie.

Georganiseerd door Katapult en de Stichting Ieder mbo een practoraat