Registratie informatiebijeenkomst CoVE

Naast de ‘reguliere’ calls voor het mbo wordt er ook een call for proposal voor de Centres of Vocational Excellence (CoVE) gepubliceerd. Een initiatief voor het opzetten en ontwikkelen van transnationale samenwerkingsplatforms. Platforms die samen en geïntegreerd werken aan de lokale en regionale strategieën voor groei, innovatie en concurrentievermogen.

Doelen platform CoVE
De platforms van CoVE moeten het mogelijk maken een partnerschap te vormen tussen de aanbieders van beroepsonderwijs en hun relevante stakeholders in de gegeven economische context. Ook moeten ze bijdragen aan de excellentie in het beroepsonderwijs.
 
De projecten binnen deze call moet en zorgen voor:

het samenbrengen van partners die een gedeelde interesse hebben in specifieke sectoren of vakgebieden.
het ontwikkelen van een innovatieve aanpak om sociale, technologische en economische uitdagingen te tackelen.
tijdens de bijeenkomst zal informatie over deze call verstrekt worden, komen sprekers met ervaring binnen deze call aan het woord, is er ruimte voor vragen en zal er een netwerkmogelijkheid zijn.

De bijeenkomst vindt plaats aansluitend aan de voorlichtingsbijeenkomst Erasmus+ Call 2020. De bijeenkomst is inclusief netwerkborrel.
Aanmelden kan via deze link.

Bent je geïnteresseerd in de mogelijkheden van CoVE en wil je hier over met ons in gesprek? Meld je dan aan via bovenstaande link. Eventuele vragen kun je vermelden in het registratieformulier.
Wij zien je graag op 14 november (optioneel aansluitend aan de voorlichtingsbijeenkomst KA1 en KA2). 

Nationaal Agentschap Erasmus+ mbo-ve