RIF intervisie: hybride leren

Hybride leren is een vorm van onderwijs die we op steeds meer plekken tegen komen. Wat houdt het precies in, hoe werkt het en wat komt er allemaal bij kijken?
Omdat we veel vragen over dit onderwerp krijgen organiseren we op 5 oktober tussen 13:30 – 15:30 uur, een digitale intervisiesessie voor projectleiders van RIF-pps’en.
Petra Poelmans, practor van het practoraat Hybride Leeromgevingen, licht samen met Martijn van Schaik het hybride leren toe en geeft antwoorden op alle vragen. Vervolgens is er ruimte voor inbreng van een eigen casus.

Vraag je je af wat hybride leren voor jouw pps kan betekenen? Of heb je een casus die je graag aan anderen voorlegt? Meld je dan aan!

 

 


Naam*

E-mail*

Organisatie

pps*

Wil je een eigen casus inbrengen?*

Zo ja, geef een korte omschrijving