Startbijeenkomst Digitale Werkplaatsen: Introductie en een vliegende start

Op 18 en 20 januari 2022 organiseren we twee online startbijeenkomsten voor alle nieuwe Digitale Werkplaatsen. De bijeenkomsten zijn van 10.00-11.00 uur. Jullie maken kennis met het programmateam vanuit Katapult, RVO en EZK en de projectleiders/vertegenwoordigers van de andere werkplaatsen die ook net van start gaan. Tevens krijgen jullie een 'crash-course' over alle good practices, kennis en tools die het afgelopen jaar al door het netwerk van werkplaatsen zijn ontwikkeld.

Thema: Introductie en een vliegende start

Doelgroep: Digitale Werkplaatsen (besloten)

Aanmelden: via uitnodiging of mail naar mkbversneller@ptvt.nl

Meer informatie: mail mkbversneller@ptvt.nl

Een Digitale Werkplaats is een lokale publiek-private samenwerking van onderwijs, overheid en bedrijven. Een plek waar ondernemers, studenten, docenten elkaar ontmoeten. Ondernemers kunnen hier bijvoorbeeld terecht voor oplossingen op het gebied van online sales en marketing, het benutten van data en/of automatisering. Ze krijgen praktische adviezen van studenten uit het hbo, mbo, of het wo, die begeleid worden door docenten en experts. Met behulp van een scan wordt de kennis en innovatievraag van ondernemers in kaart gebracht. De uitkomst daarvan vormt het vertrekpunt voor de studenten van de betrokken onderwijsinstellingen. Kijk hier voor meer informatie over dit programma.