Webinar groen herstel: Versnelling van de regionale energietransitie beroepsonderwijs

donderdag 4 maart 2021 van 12:00 uur tot 13:30 uur

Welke slimme rol kunnen pps’en in het beroepsonderwijs spelen in de regionale energietransitie met voldoende vernieuwingskracht? Voldoende gekwalificeerde mensen en lerend vermogen zijn cruciaal om de klimaatdoelen te halen. In regio’s, sectoren en samenwerkingsverbanden gebeurt veel moois, maar vaak versnipperd.  Met een regionale energiestrategie (RES) versnellen partijen de energietransitie in hun regio. Ze komen tot een zorgvuldige keuze voor duurzame energieopwekking en de ruimtelijke inpassing van de infrastructuur die daarvoor nodig is. Maar wat betekent dat voor human capital?

Vraagstelling: Hoe zijn energietransitie en innovatie op regionaal niveau slim te koppelen aan arbeidsmarkt- en scholingsbeleid? Kun je met slim (om)scholen, slim innoveren en slimme arbeidsmobiliteit (bijv. van gas- en aanverwante sectoren naar groene sectoren) voorsorteren op groene, toekomstbestendige banen? Op regionale schaal ontbreekt het vaak nog aan actiegerichte arbeidsmarktstrategieën voor een voortvarende energietransitie. Reden te meer om de regionale energiedialoog vorm en richting te geven: wat is de uitdaging waar we voor staan en wie is aan zet en aanspreekbaar? Kortom, hoe verbinden we innovatie, leren en werken aan de regionale klimaatambities?

Spreker: Jop Fackeldey, gedeputeerde Provincie Flevoland

Tafelleiders: Tijdens dit webinar zullen we naast een plenaire deel, ook in kleine groepen werken aan de versnelling van de energietransitie. Onder begeleiding van:

  • Arno van Houweling en Adrienne Vertooren, gemeente Gorinchem 
  • Irmgard Noordhoek, provincie Noord-Holland
  • Liza Matheeusen en Bob Schalken, Curio Hotspot Urban Greening
  • Odile Rasch, Programmamanager RES NHN
  • Robert Koch, ROC Midden Nederland
  • Roeland Hogt, Practor Automotive Noorderpoort

Dit webinar is de eerste uit een reeks van vijf waarin de rol van pps’en centraal staat bij groen herstel uit de coronacrisis. En wordt aangeboden door Topsector Energie, Wij zijn Katapult, Sociaal-Economische Raad (SER), Nationaal Programma RES, Netherlands Enterprise Agency (RVO), en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.


Dit webinar is interessant voor jou als je werkzaam bent bij een:

  • MBO/HBO instelling: De energietransitie brengt verandering met zich mee. Opleidingen zullen hierin mee moeten gaan, zodat toekomstig personeel op de juiste manier geschoold is en hier een bijdrage aan kan leveren. Wat betekent deze energietransitie concreet voor onderwijs en bijscholing? Tijdens dit webinar ga je met andere deelnemers (vanuit bedrijfsleven en overheid) concreet aan de slag met een casus/probleemstelling en ontvang je concrete tools zodat jij weet hoe je morgen aan de slag kunt met groen herstel!
  • PPS: De energietransitie brengt verandering met zich mee. Opleidingen en bedrijven in de regio zullen nog meer de samenwerking aan moeten gaan zodat toekomstig personeel op de juiste manier geschoold is en hier een bijdrage aan kan leveren. Waar ligt de kracht van een pps en op welke manier kun je als pps bijdragen aan het groen herstel? Hoe breng je jezelf in positie aan de juiste tafels?Tijdens dit webinar ga je met andere deelnemers (vanuit onderwijs, bedrijfsleven en overheid) concreet aan de slag met een casus/probleemstelling en ontvang je concrete tools zodat jij weet hoe je morgen aan de slag kunt met groen herstel!
  • Bedrijf: De energietransitie vraagt veel van bedrijven. Voor welke opgaves kom jij te staan? En wat vraagt dat van je innovatie en R&D? en van je mensen? Moeten ze bijgeschoold worden en hoe ga je dat doen? Als er nu niks gebeurt dan ontstaat er straks een groter tekort aan geschoolde mensen. Tijdens dit webinar ga je met andere deelnemers (vanuit onderwijs en overheid) concreet aan de slag met een casus/probleemstelling en ontvang je concrete tools zodat jij weet hoe je morgen aan de slag kunt met groen herstel!
  • Overheid: De energietransitie heeft impact op de regionale economie: De RES-sen vragen om regie. Duurzame innovaties krijgen massa en een bedrijfsmodel.Dit alles heeft impact op de regionale arbeidsmarkt. Opleidingen en bedrijven in de regio zullen nog meer de samenwerking aan moeten gaan zodat toekomstig personeel op de juiste manier geschoold is en hier een bijdrage aan kan leveren. Welke stimulerende en faciliterende rol speel je daar in als overheid?

 

Voornaam*
Achternaam*
Organisatie*
Betrokken bij PPS (indien van toepassing)
E-mailadres*
Overige vragen/opmerkingen

Online