Webinar: Slim verbinden van financiering en infrastructuur

5 juni a.s. organiseert het Techniekpact een webinar over het onderwerp ‘Slim verbinden van financiering en infrastructuur.’ Hoe verbind ik slim financieringsmogelijkheden? Waar moet ik op letten? Wat zijn de mogelijke knelpunten? En wat zijn de ervaringen van anderen? Onder meer over deze vragen willen we graag met u in gesprek aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Aanleiding
Technologische innovaties, klimaatdoelen, en diverse andere ontwikkelingen zorgen dat (beroeps)opleidingen en arbeidsmarkt continu aan verandering onderhevig zijn. Dit vraagt om nieuwe aanpakken, zowel in onderwijs als in het bedrijfsleven, én om professionals/vakmensen met andere competenties. Om regio’s hierbij te ondersteunen worden vanuit de overheid jaarlijks vele miljoenen vrijgemaakt ten behoeve van een excellente opleidingsinfrastructuur. Zo kunnen eventuele blinde vlekken worden ingevuld en/of goede initiatieven worden opgeschaald.

Vanuit het veld komt weleens de ‘klacht’ dat deze middelen te gefragmentariseerd worden ingezet. Conflicterende voorwaarden en een hoge administratielast, kunnen zorgen voor verwarring. Terwijl anderen wél hun weg lijken te vinden,hierdoor verschillende subsidies en infrastructuur weten te verbinden en daarmee dus de studenten, werknemers en bedrijven uit hun regio optimaal kunnen ondersteunen. We hopen met deze webinar de geleerde lessen en kennis te delen.

Doelstelling van het webinar
Door de uitbraak van het coronavirus lukt het helaas niet om een fysieke workshop aan te bieden,vandaar dat gekozen is voor de vorm van eenonline webinar. Met de webinar hopen we u te helpen bij het (door)ontwikkelen van uw eigen opleidingsinfrastructuur, door middel van:

  • het delen van best practices;
  • aanreiken van ontwikkelpaden en handvatten;
  • en daarbij aandacht te hebben voor het bredere perspectief (er zijn immers meerdere wegen die naar Rome leiden).

    Tot slot willen we ook gezamenlijk met elkaar visie ontwikkelen en leren van uw ervaringen.

Voor wie
Deze bijeenkomst is bedoeld voor partners van het Techniekpact en voor de leden van de FSR Netwerk Subsidie van de MBO Raad en andere geïnteresseerden, die vanuit hun rol of functie betrokken zijn bij het realiseren van een excellente opleidingsinfrastructuur.

Klik hier om je aan te melden.