Zichtbaar zijn bij de Provinciale Staten

donderdag 30 maart 2023 van 10:00 uur tot 11:00 uur

Ze komen er weer aan de Provinciale Statenverkiezingen! Op 15 maart aanstaande bepaalt onze stem hoe de besturen van de 12 provincies eruit gaan zien. Er spelen grote onderwerpen: stikstof, voldoende huizen, energietransitie, bereikbaarheid van de regio én natuurlijk de economische aantrekkelijkheid. Uitdagingen waarbij de opgebouwde kennis en samenwerking binnen de publiek-private samenwerkingen, zoals talentontwikkeling, leven lang ontwikkelen, innovatie van de beroepspraktijk, van grote toegevoegde waarde zijn. Tijd dus om je als pps zichtbaar te maken bij de gekozen Statenleden.

In deze powersessie van 1 uur praten we je bij over het proces na de verkiezingen. Gedeputeerde Eddy van Hijum van de Provincie Overijssel (dan demissionair) vertelt vanuit zijn eigen ervaring hoe je het beste in contact kan komen met Statenleden. Wat zijn goede momenten? Wat kan je het beste wel of niet doen? En vooral hoe kan je als pps een rol gaan spelen in het regionale beleid?

Doelgroep: deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor projectleiders van pps'en. 


Voornaam *

Achternaam *

Functie *

Mailadres *

Naam pps *

Vragen en/of opmerkingen



Digitaal