'Begin in je eigen netwerk': TIP Community Logistiek in Zuid-Holland

03-07-2020

#Innovatie beroepspraktijk #Mkb #Centres of expertise #Logistiek #Artikel

Daniëlle Stolk is de kracht achter de TIP Community Logistiek in Zuid-Holland.

Wat doet de TIP Community Logistiek?
“Digitalisering staat met stip op één onder de trends in de logistiek, maar nog niet eens de helft van de bedrijven heeft dit als businesscase op zijn netvlies. Bij TIP wisselen jonge professionals van verschillende logistieke bedrijven ervaringen met innovatieve IT-oplossingen uit en leren ze van elkaar. Aan elke jonge professional koppelen we een student die onderzoekt hoe nieuwe technologieën kunnen helpen om de marges in het bedrijf te vergroten of de processen te optimaliseren. De studenten worden begeleid door docent-onderzoekers van de Hogeschool Rotterdam.”

Jullie TIP Community in Zuid-Holland is niet de enige, toch?
“Nee, er zijn ook TIP Community’s Logistiek in Zeeland, Gelderland en Limburg. En in september 2020 start TIP Circulair, waarin ook bouwbedrijven betrokken worden.”

Waarom zou ik als mkb’er een young professional laten deelnemen aan TIP?
“TIP werkt vraaggestuurd: wat willen bedrijven? Young professionals komen enthousiast terug van de bijeenkomsten. Ze zeggen letterlijk: ‘Na afloop denk ik: zie je wel, ik zit op de goede weg!’ Hun directeuren geven terug dat ze zien dat hun young professionals gedreven blijven en beter weten hoe ze hun mensen mee kunnen krijgen.”

Wat is de waarde voor het hele mkb?
“We zorgen met elkaar voor versnelling. Ik weet bijvoorbeeld dat de haven van Rotterdam meer wil digitaliseren en automatiseren, maar dat veel kleine bedrijven nog niet zover zijn. Die kleine bedrijven help je door niet alleen de juiste kennis bij elkaar te brengen, maar ook de mensen die er meer van willen weten.”

Jij hebt TIP Zuid-Holland vanaf de grond opgezet. Welke stappen zie je achteraf in dat proces?
“Je begint in je eigen netwerk: wie ken ik waar? Dan doe je je verhaal in één bedrijf; dat helpt om het verhaal scherp te krijgen. Dat bedrijf verwijst je door naar een ander bedrijf, en vervolgens geef je een presentatie aan een hele groep bedrijven. Die ga je daarna allemaal af en je zoekt studenten die aansluiten bij de vragen van de bedrijven. Tegelijkertijd ben je aan de onderwijskant mensen aan het overtuigen en benut je je contacten met brancheorganisaties om overal je verhaal kwijt te kunnen.”

Hoe zit het met de financiering?
“Het Centre of Expertise RDM heeft tijdens de pilot voor de financiering van onze trainingen voor de young professionals uit de mkb-bedrijven gezorgd. De onderwijsmanagers van de opleidingen die meedoen, financieren mijn uren. Ik ben hier ongeveer één dag in de week mee bezig. De eerste ronde was een pilot, die heb ik bijna zonder budget gedaan, op mijn uren na; al het andere heb ik geregeld vanuit mijn netwerk. Nu er eenmaal een goed programma staat, kijken we wat voor prijs we er voor de bedrijven aan kunnen hangen.”

Wat is lastig?
“Een langdurige samenwerking aangaan. Eén pool duurt maar een halfjaar. Bedrijven willen hun deelname graag herhalen, maar er moet wel tijd tussen zitten.”

Hoe gaat het verder?
“Ik weet dat er nog een ronde komt en misschien wel drie tegelijk. Dat kan ik niet alleen, dus ben ik een train-de-trainerprogramma aan het opzetten. Het liefst wil ik met bedrijven afspraken maken over een meerjarig programma.”

Tip
“Durf te falen, dan ontstaat er ruimte voor innovatie. Als je van tevoren alles dicht timmert, kun je niet innoveren.”

TIP Young Professionals Community Zuid-Holland
Initiatief van KennisDClogistiek en Centre of Expertise RDM
Belangrijkste partner: Hogeschool Rotterdam, IT-Campus, Het Ontwikkelpunt
Sector: transport en logistiek
Startjaar: 2019
Doelgroep: mkb’ers in de logistiek
Bereik per jaar: 6 mkb-bedrijven (6 young professionals + 6 studenten) in Zuid Holland. Dezelfde aantallen worden bereikt door de TIP Community’s Logistiek in Zeeland, Gelderland en Limburg.
Waarde: om- en bijscholing zittend personeel en aanwas nieuw personeel, samen innoveren vanuit netwerkstructuur
Aanbod: masterclasses en een community voor jonge professionals in logistiek mkb (productie, transport en warehouse) in combinatie met stage- en afstudeeronderzoek in deze bedrijven
Bijzonder: uitgeroepen tot Logistieke Parel 2019, genomineerd voor Pro-motor Award 2020.

www.kennisdclogistiek.nl/projecten/tip-young-professionals-community

 

Dit portret is onderdeel van een reeks portretten van publiek private samenwerkingen (pps) die koploper zijn in het bereiken van én bovendien meerwaarde bieden voor mkb-bedrijven. Het mkb is de groeimotor van de Nederlandse economie. Van de ruim 10.000 partners van pps is 80% mkb. Tegelijkertijd werkt het overgrote deel ervan (96%) nog helemaal niet samen met het onderwijs. Dat is een gemiste kans, omdat door samen te werken zoveel - letterlijke en figuurlijke - winst valt te behalen. Deze kleine(re) bedrijven moeten het juist hebben van samenwerking om hun personeelsbestand up to date te houden en nieuw talent aan trekken en te behouden. Of bijvoorbeeld te profiteren van innovaties op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. Want als klein bedrijf kun je dat niet allemaal zelf organiseren. Daarom werkt Katapult in 2020 en 2021, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, aan het actiever betrekken van mkb-bedrijven bij een voor hen relevante pps. Om als pps te leren hoe je het mkb het beste kunt bereiken en bedienen hebben we de koplopers naar hun ervaringen gevraagd. 

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter