Centres of expertise

Centres of expertise zijn publiek-private (of publiek-publieke) samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en werkveld, met een scherpe focus op een maatschappelijke uitdaging (zoals energietransitie, voedsel of zorg). Binnen Centres wordt geïnvesteerd in onderwijsinnovatie, leven lang leren, en onderzoek & innovatie. Lees hier meer over de doelstellingen.

In het overzicht (klik op de kaart) zijn alle 37 Centres of expertise te vinden. Hier kan je inzicht krijgen in de (bedrijfs)partners van de Centres, de focus en visie, de maatschappelijke en economische thema’s. Informatie over prestaties en voortgang kan je hier lezen (2018).

 

2018 en verder

In het sectorakkoord hoger onderwijs is de ambitie opgenomen dat bestaande Centres of expertise worden gecontinueerd en nieuwe Centres of expertise worden gestart. Er is voor “profilering en Centres of expertise” 47 miljoen per jaar beschikbaar, voor onder meer Centres of expertise, field labs en andere vormen waarin in cocreatie tussen onderwijs en werkveld wordt samengewerkt. Het nieuwsbericht hierover is hier te lezen, het akkoord hier (pagina 8).

Op 12 oktober is het kader voor de doorontwikkeling van de Centres of expertise goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de hogescholen. Dit kader omvat de definitie, doelstellingen en kenmerken van de Centres of expertise. Ook wordt ingegaan op het proces van afstemming en de commissie die eenmalig wordt geïnstalleerd om afstemming te bevorderen. Het kader is hier te downloaden.

Nieuwe Centres of expertise

Inmiddels wordt er volop gewerkt aan de planvorming voor nieuwe Centres of expertise. Hier worden alle CoE genoemd die eerder nog geen rijksoverheidsfinanciering kregen (initiatieven met een * lopen al enige jaren). Het gaat om de volgende initiatieven in verschillende stadia van concreetheid (soms werktitels): 

 • CoE Smart Sustainable Cities*, Hogeschool Utrecht 
 • CoE Onderwijsinnovatie, Haagse Hogeschool
 • CoE TerraTechnica, InHolland (energie)
 • CoE Social Engineering*, Hogeschool Rotterdam
 • CoE educatie, Hogeschool Utrecht
 • CoE Digital Innovation, Hogeschool Utrecht
 • CoE Integrale sociale preventie, Hogeschool Utrecht
 • CoE Zorg, Haagse hogeschool
 • CoE Cybersecurity*, Haagse hogeschool
 • CoE ondernemerschap*, Hanzehogeschool
 • CoE Future Makers in Fasion & Design, Artez
 • CoE Onderwijsingenieurs, Fontys
 • CoE Tec for Health, Fontys (vanuit zwaartepunt Technology, entrepreneurship, creativity)
 • CoE Leren en Sociale Cohesie, Hogeschool Zuyd
 • CoE Smart Industry (Noord Nederland)
 • CoE inclusiviteit (Windesheim)
 • CoE HAN BioCentre (HAN)
 • CoE gebouwde omgeving (penvoerder Uneto-VNI, diverse hogescholen)

Bij de eerder bekostigde Centres of expertise zijn gesprekken over (hernieuwde) focus en budgetten in volle gang. Staat jouw Centre er nog niet bij? Meld het dan even!

Meer informatie en op de hoogte blijven?

Op deze pagina volgt de komende tijd meer informatie over de continuering en opstart van nieuwe Centres of expertise. Aanmelden voor nieuwsbrief kan hier. Besloten informatie kan je vinden in de Centres of expertise groep op deze site.

Zelf een Centre of expertise starten? Download dan het stappenplan!

Contact
Katapult
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag

070-3119717
hallo@wijzijnkatapult.nl 

 

 

 

 

 

 

 

BLIJF OP DE HOOGTE STEL JE VRAAG       PRIVACY    CC BY-NC 

VOLG ONS OP