Centres of expertise

Centres of expertise zijn publiek-private (of publiek-publieke) samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en werkveld, met een scherpe focus op een maatschappelijke uitdaging (zoals energietransitie, voedsel of zorg). Binnen Centres wordt geïnvesteerd in onderwijsinnovatie, leven lang leren, en onderzoek & innovatie. Lees hier meer over de doelstellingen.

In het overzicht (klik op de kaart) zijn alle 37 Centres of expertise te vinden. Hier kan je inzicht krijgen in de (bedrijfs)partners van de Centres, de focus en visie, de maatschappelijke en economische thema’s. Informatie over prestaties en voortgang kan je hier lezen.

 

2018 en verder

In het bestuursakkoord hoger onderwijs is de ambitie opgenomen dat bestaande Centres of expertise worden gecontinueerd en nieuwe Centres of expertise worden gestart. Er is voor “profilering en Centres of expertise” 47 miljoen per jaar beschikbaar, voor onder meer Centres of expertise, field labs en andere vormen waarin in cocreatie tussen onderwijs en werkveld wordt samengewerkt. Het nieuwsbericht hierover is hier te lezen, het akkoord hier (pagina 8).

Op deze pagina volgt de komende tijd meer informatie over de continuering en opstart van nieuwe Centres of expertise. Besloten informatie kan je vinden in de Centres of expertise groep op deze site.

Zelf een Centre of expertise starten? Download dan het stappenplan!

Contact
Katapult
Oranjebuitensingel 6
2511 VE Den Haag

070-3119717
hallo@wijzijnkatapult.nl