Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Commissie Centres of Expertise presenteert eindrapport

16-10-2019

Kennis over pps #Centres of expertise #Nieuws #Publicatie

“De maatschappelijke uitdagingen, de daaraan gerelateerde agenda’s en programma’s bieden Centres of Expertise een enorme groeipotentie voor alle betrokkenen. Voor het brede bedrijfsleven, maar zeker ook het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke instellingen, voor het onderwijs en instellingen en voor studenten”, aldus Claudia Reiner, voorzitter van de Commissie Centres of Expertise, bij de presentatie op 14 oktober jl. van het eindrapport ‘Centres of Expertise: groeibriljant voor excellente samenwerking in het hbo – In allianties werken aan maatschappelijk impact voor de toekomst’. 

Betere aansluiting maatschappelijke thema’s

Om de groeipotentie van Centres te benutten onderscheidt de commissie Centres of Expertise twee rode draden. Ten eerste een betere aansluiting op maatschappelijke thema’s met als doel een snellere toegang en actieve deelname binnen het innovatiebeleid van de Centres. “Wij adviseren de Centres daarvoor aan te sluiten bij bestaande paden. Zoals de routes van de Nationale Wetenschapsagenda, de nadrukkelijke keuze voor Sustainable Development Goals en de vervlechting met de thema’s van de strategische onderzoeksagenda van de Vereniging Hogescholen, Onderzoek met Impact,” aldus Reiner. 

Vorm van landelijke regie

De tweede rode draad betreft een vorm van landelijke regie. Reiner: “Daarmee kunnen Centres hun potentie optimaal benutten in termen van aantoonbare impact, herkenbaar profiel en (inter)nationale en regionale meerwaarde. Focus, implementatie en een daarop gebaseerde governance structuur zien wij daarvoor als de vereisten.” In haar eindrapport stelt de commissie een lichte, op outcome gerichte governance-structuur voor. Die bestaat uit twee aan elkaar verbonden delen die complementair zijn: allereerst een structuur van landelijke thematische netwerken en ten tweede een landelijke stuurgroep.

Gewaardeerde en impactrijke toekomst

De commissie ziet een breed gewaardeerde en impactrijke toekomst weggelegd voor Centres. Om de kansen te verzilveren formuleert de Commissie Centres of Expertise in haar eindrapport vijf uitgangspunten: Centres als motor voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen, als instrument voor onderwijsinnovatie, als excellente verbinder van ‘buiten’ en ‘binnen’, als lerende en adaptieve netwerkorganisatie, en als herkenbare samenwerkingsvorm met impact. De commissie koppelt daaraan elf aanbevelingen. Ten slotte bevat het eindrapport het eindrapport een reeks vereisten voor het predicaat ‘Centres of Expertise’ en formuleert het een set spelregels voor een optimaal samenspel tussen de Centres.

Verbinding met Katapult

De commissie is  positief over de ingezette activiteiten van Katapult ten aanzien van de peer reviews en het kennisprogramma. De commissie adviseert: “De commissie doet een beroep op de Vereniging Hogescholen om te komen tot een arrangement, waarbij de ondersteuning die op dit moment wordt geboden in de vorm van peer reviews, een beknopt kennisprogramma, beperkt advies voor individuele Centres en enkele analyseactiviteiten meerjarig voortgezet kan worden. Deze ondersteuning helpt Centres zich sneller ontwikkelen en faciliteert een landelijk onderling lerend netwerk van Centres – iets wat de hogere ambities voor de Centres die de commissie in dit advies schetst, volledig ondersteunt.”

Het volledige rapport is hier te lezen.

 

Lees ook