Commissie van der Touw: Ruimte voor ontwikkeling 2013

28-09-2019

Overheid #Impact en analyse #Publicatie #OCW

Met dit actieplan presenteert de commissie Van der Touw haar aanbevelingen naar aanleiding van de onderzoeksopdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wat is nodig om publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs via de Centres of expertise en de Centra voor innovatief vakmanschap tot een succes te maken?

Download hier het rapport.

De reactie van het ministerie van OCW is hier te vinden.

Lees ook