‘Commitment is essentieel’: TechForFuture

29-07-2020

Pps-activiteiten #Mkb #High Tech Systems en Materials #Centres of expertise #Infrastructuur #Artikel

Alexander Jansen is managing director van TechForFuture.

Wat doet TechForFuture?
“Wij doen vanuit zestien lectoraten praktijkgericht onderzoek in de sector hightech systemen en materialen. Bedrijven kunnen dit onderzoek bijvoorbeeld inzetten als zij op zoek zijn naar nieuwe businesskansen, nieuwe productmarktcombinaties en innovatieve ontwikkelrichtingen.

Is er veel belangstelling vanuit het mkb?
“Ja, de vraag is over het algemeen groter dan we kunnen aanbieden. Onze lectoren stellen de prioriteiten: waar zit de beste match, waar kunnen wij de meeste waarde toevoegen?”

Waarvoor kom ik als mkb’er naar jullie toe?
“We bieden voorzieningen die bedrijven zelf niet of nog niet in huis hebben: een nano-lab, kunststof-lab, mechatronica-lab en lichtgewicht lab. Wij werken met studenten, maar bieden een meerwaarde boven ‘gewoon’ stage- en afstudeerwerk doordat we als pps ook zelf mensen leveren die aan de projecten werken. Grotere instituten zoals TNO, Deltares, MARIN zijn veelal te duur voor het mkb en contractresearch is nog duurder.”

Wat is belangrijk om het mkb goed te bedienen?
“It takes one to know one: als je een mkb’er wilt helpen, moet je de taal van het mkb spreken. En je moet oog hebben voor verschillen. Toeleverende bedrijven hebben een heel andere opdracht dan bedrijven die hun eigen producten maken.”

De vraag is groter dan jullie aankunnen. Wat doen jullie wel en niet?
“De kern zit echt in de combinatie van een lectoraat met een vraag uit het mkb. Dan weet je zeker dat er geen rapport uitkomt dat in een bureaula verdwijnt, maar óf een prototype óf een demonstrator óf een simulatie - in ieder geval iets waar het bedrijf mee verdergaat.”

Hoe zit jullie samenwerkingsmodel eruit?
“TechForFuture werkt met researchpartners, businesspartners en programpartners. De researchpartners zijn de mkb-bedrijven waar we onderzoek mee doen. De businesspartner is een groot bedrijf dat een visiting lector bij ons neerzet of dat een lectoraat voor vier jaar ondersteunt met geld. En dan is er nog een tussenvorm, dat zijn de programpartners. Met die bedrijven hebben we een wat langere relatie, die willen ook het onderwijs van de hogeschool mee vormgeven.”

Wat zijn jullie ambities?
“Groeien in omvang en schaal. Het mkb in de regio blijven we altijd bedienen, maar we willen ons ook internationaal ontplooien. Van de 80 miljard die Europa aan research besteedt, gaat veel te weinig naar praktijkgericht onderzoek. In dat landschap willen wij serieus genomen worden, daar willen wij groter en beter in worden.”

Tip
“Laat het mkb zelf meebetalen. Dan zégt zo’n bedrijf het tenminste als het resultaat nog wat onder de maat is. Anders wordt er hier en daar wat door de vingers gezien of een oogje toegeknepen. Commitment is essentieel. Dan neemt iedereen elkaar de maat en gaan alle partijen harder lopen.”

TechForFuture
Belangrijkste partners: Saxion, Windesheim, Demcon, AWL
Sector: Hightech systemen & materialen: mechatronica, nanotechnologie, smart materials, kunststoffen, ICT in nieuwe producten en systemen
Startjaar: 2013
Doelgroep: mkb
Bereik: honderden bedrijven, meer dan 1500 studenten
Aanbod: praktijkonderzoek voor bedrijven, uitgevoerd door hbo-studenten, in eigen labs en in de Hightech Factory

techforfuture.nl

Dit portret is onderdeel van een reeks portretten van publiek private samenwerkingen (pps) die koploper zijn in het bereiken van én bovendien meerwaarde bieden voor mkb-bedrijven. Het mkb is de groeimotor van de Nederlandse economie. Van de ruim 10.000 partners van pps is 80% mkb. Tegelijkertijd werkt het overgrote deel ervan (96%) nog helemaal niet samen met het onderwijs. Dat is een gemiste kans, omdat door samen te werken zoveel - letterlijke en figuurlijke - winst valt te behalen. Deze kleine(re) bedrijven moeten het juist hebben van samenwerking om hun personeelsbestand up to date te houden en nieuw talent aan trekken en te behouden. Of bijvoorbeeld te profiteren van innovaties op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. Want als klein bedrijf kun je dat niet allemaal zelf organiseren. Daarom werkt Katapult in 2020 en 2021, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, aan het actiever betrekken van mkb-bedrijven bij een voor hen relevante pps. Om als pps te leren hoe je het mkb het beste kunt bereiken en bedienen hebben we de koplopers naar hun ervaringen gevraagd. 

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter