Laat u inspireren!

De creativiteit en flexibiliteit waarmee innovatief Nederland de coronacrisis het hoofd biedt is een grote bron van inspiratie. De komende tijd delen wij op deze pagina voorbeelden op het gebied van menselijk kapitaal. Ook delen we op deze pagina interessante publicaties over de rol van innovatie bij het herstel van de crisis. Heeft u zelf een goed voorbeeld of een publicatie die u wilt delen? Stuur dan een mail naar hca-topsectoren@ptvt.nl.

Smart door de crisis | Maak gebruik van studenten om innovatiekracht te vergroten! 

Vier kennisinstellingen in Oost-Nederland (ROC van Twente, Hogeschool Saxion, Aventus en de Universiteit Twente) bundelen hun krachten in Novel-T SMART: één loket om uitdagingen en vragen van organisaties te koppelen aan honderden wo, hbo en mbo studenten die staan te popelen om het geleerde in de praktijk te brengen. 

Bij veel de studenten zijn stages en praktijkopdrachten weggevallen en daarom hebben ze nu tijd om aan de slag te gaan met nieuwe innovatievraagstukken. Bedrijven en instellingen kunnen hun  knelpunt of vraag indienen op www.smartdoordecrisis.nl. Het SMART Match Team bekijkt de vragen en koppelt ze aan de juiste studenten. Kortom, een mooie manier voor bedrijven en instellingen om slimmer door de huidige crisis te komen!

Publicaties over innovatie voor herstel

 • The future of work in Europe | June 2020
  Door het coronavirus staan zo’n 59 miljoen Europese banen op losse schroeven, aldus McKinsey. Discussies over de arbeidsvooruitzichten in Europa worden momenteel overschaduwd door de impact van Covid-19. Desondanks wordt vanuit het McKinsey in het rapport ‘The future of work in Europe’ de situatie op de arbeidsmarkt bekeken voor de langere termijn tot 2030.
 • De contouren van een intelligent herstelbeleid | Mei 2020
  De Denktank Coronacrisis schetst in dit advies de contouren van het beleid naar herstel van de economie en de werkgelegenheid, en adviseert daarbij gebruik te maken van de veerkracht in de samenleving. De Denktank formuleert acht uitgangspunten voor de herstartfase van de economie en maatschappelijke activiteiten. 

Bedrijven helpen met online werken

Hoe bereik ik mijn klant zo snel mogelijk online? Juist in deze tijd zoeken veel ondernemers naar het antwoord op deze vraag. Voor velen van hen is de digitalisering van de bedrijfsvoering de afgelopen twee maanden in een stroomversnelling gekomen. Om de ondernemers in dit proces te adviseren en ondersteunen zien we diverse nieuwe initiatieven vanuit lopende Publiek-Private Samenwerkingen (PPS’en) ontstaan. De PPS’en bieden direct of via het netwerk dat aan het initiatief verbonden is ondersteuning aan ondernemers in de regio. 

 • MKB Digital Workspace biedt ondernemers digitale hulp door ze te koppelen aan IT- bedrijven en techstudenten
 • ICT Campus Foodvalley Veenendaal heeft het COVID-19 Ondernemersloket opgezet waar bedrijven, gemeenten en provincie belangeloos ondersteuning bieden aan bedrijven met vragen over digitalisering.

Onderwijs en bedrijven werken samen aan innovatie in productie

Is het product niet leverbaar, dan ontwikkelen we het zelf! Met dat motto zetten verschillende sectoren zich binnen Nederland zich in om het coronavirus zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Nieuwe samenwerkingsverbanden zijn als paddenstoelen uit de grond geschoten, met succes!    

 • De TU Delft startte een internationaal co-creatieplatform met Nederlandse universiteiten, internationale bedrijven en overheden om nieuwe en urgente oplossingen te creëren in het kader van de coronacrisis. Er wordt o.a. door studenten die door de crisis geen stage meer konden lopen gewerkt aan: Grey water desinfectant, OperationAIR (beademingsapparaat), Project Mask (mondkapjes). 
 • KWR (Trekker TKI Watertechnologie) heeft een test ontwikkeld om coronabesmetting in rioolwater te onderzoeken. Hierdoor kan worden bepaald of werknemers van afvalzuiveringen en riolering gezondheidsrisico’s lopen én wordt de data gebruikt om de verspreiding van het virus te monitoren.  

Innovatie in bedrijfs- en personeelsmanagement

Sinds de lockdown staan veel MKB-ondernemers voor de vraag hoe ze hun personeel het beste kunnen inzetten en hoe je een productieproces draaiende kan houden wanneer werknemers 1.5 meter afstand van elkaar moeten houden. Deze en nog veel meer vragen vormen een uitdaging voor bedrijven. Verschillende PPS’en helpen de bedrijven om ze in productie te houden.

 • Bedrijven binnen het netwerk van CIV Food weten elkaar digitaal te vinden om antwoorden op HRM vragen met elkaar te delen.
 • Fontys Centre of Expertise HTSM start in juni met 10 onderzoeksprojecten waar wordt gekeken hoe hightech een bijdrage kan leveren aan het herstel en de innovatiekracht van bedrijven. De projecten focussen zich op mkb, gezondheid, omgeving en bedrijfsmanagement. En dit alles wordt gedaan onder het motto: “Een robot krijgt geen corona!” 

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp