Coronacrisis biedt kansen voor krapteberoepen in de energiesector

De coronacrisis heeft behoorlijk wat impact gehad op Enexis Groep, zegt Van ’t Hullenaar, Manager HR Corporate Recruitment & Employer Branding. “Ondanks de lockdown zijn we doorgegaan met het werven van mensen. We organiseerden uitsluitend online sollicitaties. En die verliepen verrassend goed.” Enexis moet ook wel. “We hebben een hardnekkig tekort aan monteurs, uitvoerders en engineers. Dat tekort dreigt alleen maar op te lopen. Minder jongeren kiezen voor technisch werk, een grote groep gaat met pensioen en door de energietransitie groeit ons werkpakket.”

Meer solliciterende zzp’ers

Toch biedt juist de coronacrisis kansen om het tekort te ledigen. “Het aantal zzp’ers dat bij ons solliciteert neemt nu toe. Zij willen als werknemer meer zekerheid hebben. Daarnaast verwelkomen we iedereen met affiniteit of ervaring in techniek. Voor zij-instromers uit bijvoorbeeld de installatietechniek of telecom en voor jongeren bieden we opleidingen van 2 tot 3 jaar. We voeren campagne voor een kansrijke carrière in de techniek. En onze medewerkers krijgen een beloning als ze een nieuwe medewerker met succes aandragen.” 

Veiligheid als voorwaarde

Van ’t Hullenaar benadrukt dat het technisch werk bij Enexis Netbeheer specialistisch is. “Een 1-op-1-match is zeldzaam. Er komt altijd wel scholing bij kijken. Bovendien is veiligheid bij ons prioriteit nummer 1. Je bent met hoogspanning bezig en dan is het niet altijd verstandig om bijvoorbeeld mensen uit het buitenland aan te trekken die geen Nederlands verstaan of spreken.”

Overstappen vanuit andere sectoren

Waar kunnen Enexis en andere marktpartijen nog meer potentiële nieuwe medewerkers vinden? Het programma Human Capital van de Topsectoren doet daar onderzoek naar. “We willen weten waar er door de coronacrisis klappen vallen op de Nederlandse arbeidsmarkt en waar kansen liggen”, zegt Marsha Wagner, Programmadirecteur Human Capital bij de Topsector Energie. “We zien graag dat professionals uit sectoren die onder druk staan voor Nederland behouden blijven en zich kunnen inzetten voor de energietransitie.” 

Onderzoek naar transitiemogelijkheden 

Het onderzoek brengt drie categorieën beroepen in kaart: krapte-, kansarme en overstapberoepen. “Bij die laatste categorie is een overstap naar de energiesector relatief gemakkelijk te maken. Op basis van een uitgebreide data-analyse van beroepsvaardigheden proberen we die transitiemogelijkheden in kaart te brengen.” De onderzoeksmethode is een experiment gebaseerd op een eerder onderzoek naar digitalisering van de arbeidsmarkt, benadrukt Wagner. “We weten niet in hoeverre de uitkomsten bruikbaar zijn. Misschien is het nodig dat marktpartijen op basis van onze bevindingen zelf een verfijndere data-analyse moeten uitvoeren naar meer specifieke vaardigheden.” 

Onderzoeksresultaten eind juni

Eind juni verwacht Wagner de onderzoeksresultaten te kunnen presenteren. Van ’t Hullenaar kijkt ernaar uit. “Hopelijk biedt het aanknopingspunten om onder nieuwe doelgroepen te werven. Die kansen willen we bij Enexis Groep zeker nader onderzoeken.”

Energy Outlook Conferentie

De Topsector Energie organiseerde 3 juni 2020 in samenwerking met andere topsectoren en partners de Energy Outlook Conferentie. Hier stelde zij de vraag centraal hoe onze energietransitie, de arbeidsmarkt en ons beroepsonderwijs beïnvloed worden door de coronacrisis. De crisis roept veel vragen op wat dit betekent voor de (nabije) toekomst en hoe wij samen uit de crisis kunnen komen. Met experts op het gebied van klimaat, arbeidsmarkt en leven lang ontwikkelen zijn deze vraagstukken uitgeplozen. Benieuwd? Kijk hem hier terug.

Meer informatie

Eindrapport Transitiemogelijkheden in coronatijd voor de topsector Energie
Onderzoek digitalisering van de arbeidsmarkt
Enexis Groep – thema schaarste personeel
Enexis Groep – actuele thema’s
Werken bij Enexis Groep