Denktank toekomst publiek-privaat samenwerken

Field Labs, Centra voor innovatie en beroepsonderwijs, digitale werkplaatsen: sinds de Centra voor innovatief vakmanschap en Centres of expertise tien jaar geleden het licht zagen is het concept publiek privaat samenwerken een begrip geworden in Nederland en wordt er veel beter samengewerkt. Pps'en in allerlei soorten en maten schieten als paddenstoelen uit de grond. We zijn de pioniersfase ontgroeid, tijd om op te schalen.

We zijn flink in beweging: maar liefst 450 publiek-private samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven spannen zich in om antwoorden te geven op het omgaan met de razendsnelle ontwikkelingen in onze maatschappij. Daarbij zijn zo’n 124.000 studenten, 8.000 docenten en 12.000 bedrijven betrokken. Aantallen om trots op te zijn, jazeker. Maar het bereik is slechts 10% van de totale studenten- en docentenpopulatie en naar schatting 4% van het aantal relevante bedrijven.

Doel van de denktank

De verwachting is dat er de komende jaren 1,3 miljoen banen verdwijnen door digitalisering. Voor andere banen komen we zo’n 1,4 miljoen mensen tekort, met name op het gebied van onderwijs, zorg, IT (programmeren) en installatiewerk. Terwijl de maatschappelijke uitdagingen groot zijn en we goed opgeleid personeel ontzettend hard nodig hebben. Er is dus grote noodzaak om op te schalen en nog veel intensiever samen te werken. 

Dat de route van publiek-private samenwerking op hoofdlijnen wenselijk is nemen we (dus) als uitgangspunt, aangezien dat al in vele beleidsrapporten wordt benadrukt. Deze denktank behandelt de HOE-vraag: hoe krijg je scholen en bedrijven zover dat ze intensiever gaan samenwerken en de benodigde opschaling realiseren? 

Opbrengsten

De afgelopen periode heeft de Denktank hierover nagedacht. De ambitie is dat in 2030 maar liefst 50% van de mbo en hbo studenten betrokken zijn bij een pps en 20% van de relevante bedrijven in de regio. Maar hoe komen we daar? In dit visiedocument en in de infographic lees je over 2 kansen die de Denktank ziet die we met twee handen moeten aangrijpen en worden er 11 aanbevelingen gedaan waarbij slagkracht en omvang in de komende jaren cruciaal zijn. Katapult heeft direct de handshoen opgepakt door een voorstel in te dienen bij het Groeifonds.

 

Discussieavond

Op 27 september 2021 heeft er een discussieavond plaatsgevonden: Hoera, de aansluting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is stuk. Hans de Jong opende deze avond en vervolgens gingen meerdere experts uit het werkveld verder praten over dit belangrijke thema. Aansluitend werd de podcast van Betrouwbare Bronnen opgenomen over het grote tekort aan technisch geschoolde arbeidskrachten.

Terugblik discussieavond teruglezen
Uitzending discussieavond terugkijken
Podcast Betrouwebare Bronnen terugluisteren

 

Leden

De denktank is samengesteld uit drie type deelnemers: 

  • Ervaringsdeskundigen: projectleiders uit onderwijs of bedrijfsleven die dagelijks aan de slag zijn met samenwerking onderwijs-bedrijfsleven;
  • Grootbedrijf en kleinbedrijf: personen uit groot- en kleinbedrijf, met een passie voor talent, innovatie, en onderwijs-arbeidsmarkt; 
  • Onderwijsbestuur: personen uit mbo en hbo besturen, met ervaring met pps in de eigen organisatie, die de samenwerking verder willen verbeteren.

Onderstaand een overzicht van de leden (op alfabetische volgorde):

 

Ab van der Touw

'Samenwerking van alle maatschappelijke partijen op dit belangrijke dossier blijkt succesvol in de praktijk: dus continueren!'
22-06-2021
631 Views

Antoine Wintels

'It takes two to tango.'
22-06-2021
589 Views
22-06-2021
630 Views

Cees Alderliesten

“Noodzakelijke veranderingen voor een energietransitie of digitalisering kunnen we alleen realiseren wanneer we als bedrijven en beroepsonderwijs heel dicht tegen elkaar aan kruipen.”
22-06-2021
578 Views

Claudia Reiner

“Om de maatschappelijke opgaven in de gebouwde omgeving met het oog op de energietransitie te kunnen realiseren, zijn er voldoende geschoolde arbeidskrachten nodig. De huidige arbeidsmarkt loopt tegen zijn grenzen aan en er is nieuwe kennis, vaardigheden en competenties nodig.”
22-06-2021
666 Views

Corina Kuiper

'Maatschappelijke uitdagingen vragen om het verbinden van verschillenden werelden en bundeling van krachten. Pps = co-creatie tussen ecosystemen.'
22-06-2021
553 Views
22-06-2021
584 Views

Hans de Jong

'We hebben de formule te pakken waar we op door kunnen bouwen, dat is belangrijk voor de toekomst.'
22-06-2021
593 Views

Harm Edens

'Als je mensen opleidt, dan moet je er rekening mee houden dat de wereld constant verandert. Pps is dé manier om dit aan te pakken!'
22-06-2021
569 Views

Joeri van den Steenhoven

'Publiek-private samenwerking is essentieel voor het hoger beroepsonderwijs, en de maatschappelijke uitdagingen van nu en de toekomst vragen om nog meer inzet hierop.'
22-06-2021
549 Views
22-06-2021
575 Views

Marjolein ten Hoonte

'Als je niet meedoet mis je een grote ervaring'
22-06-2021
537 Views

Martin de Haan

'In de tussenruimte, tussen de aangesloten publiek/private organisaties, vindt enorme waardecreatie plaats. Op deze plek kun je gezamenlijk innoveren en experimenteren ten behoeve van de arbeidsmarkt van morgen.'
22-06-2021
548 Views

Martin Seiffers

'Publiek private samenwerking: Zowel een must alsook een kans, dus gewoon doen!'
22-06-2021
490 Views

Nadia Verdeyen

'Samenwerking van bedrijven en beroepsopleidingen is voorwaarde voor behalen klimaatdoelen.'
22-06-2021
531 Views

Petra Bijvoet

“Aanpak van energietransitie en andere maatschappelijke uitdagingen kan alleen succesvol zijn door samen te werken over sectoren en organisaties heen en door wendbaar en flexibel te zijn.”
22-06-2021
598 Views
22-06-2021
550 Views

Thomas Boekhoud

'De bestaande publiek-private samenwerkingen moeten steeds meer gaan acteren op dat grijze veld tussen onderwijs en werkveld om grootschalig om-, na, en bijscholing mogelijk te maken. '
13-12-2021
484 Views

Timo Kos

'Via onze Coe en Fieldlabs jagen we gezamenlijk met onze publieke en private partners innovatie en ondernemerschap aan, wat cruciaal is voor behoud van de sociale en economische vitaliteit in onze regio.'
22-06-2021
639 Views
22-06-2021
636 Views