Denktank toekomst publiek-privaat samenwerken

Field Labs, Centra voor innovatie en beroepsonderwijs, digitale werkplaatsen: sinds de Centra voor innovatief vakmanschap en Centres of expertise tien jaar geleden het licht zagen is het concept publiek privaat samenwerken een begrip geworden in Nederland en wordt er veel beter samengewerkt. Pps'en in allerlei soorten en maten schieten als paddenstoelen uit de grond. We zijn de pioniersfase ontgroeid, tijd om op te schalen.

We zijn flink in beweging: maar liefst 350 publiek-private samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven spannen zich in om antwoorden te geven op het omgaan met de razendsnelle ontwikkelingen in onze maatschappij. Daarbij zijn zo’n 84.000 studenten, 5.000 docenten en 10.000 bedrijven betrokken. Aantallen om trots op te zijn, jazeker. Maar het bereik is slechts 10% van de totale studenten- en docentenpopulatie en naar schatting 4% van het aantal relevante bedrijven.

Doel van de denktank

De verwachting is dat er de komende jaren 1,3 miljoen banen verdwijnen door digitalisering. Voor andere banen komen we zo’n 1,4 miljoen mensen tekort, met name op het gebied van onderwijs, zorg, IT (programmeren) en installatiewerk. Terwijl de maatschappelijke uitdagingen groot zijn en we goed opgeleid personeel ontzettend hard nodig hebben. Er is dus grote noodzaak om op te schalen en nog veel intensiever samen te werken. 

Dat de route van publiek-private samenwerking op hoofdlijnen wenselijk is nemen we (dus) als uitgangspunt, aangezien dat al in vele beleidsrapporten wordt benadrukt. Deze denktank behandelt de HOE-vraag: wat is er nodig zodat scholen en bedrijven intensiever gaan samenwerken en de benodigde opschaling realiseren? 

 

Opbrengsten

De afgelopen periode heeft de Denktank hierover nagedacht. De ambitie is dat in 2030 maar liefst 50% van de mbo en hbo studenten betrokken zijn bij een pps en 20% van de relevante bedrijven in de regio. Maar hoe komen we daar? In dit visiedocument en in de infographic lees je over 2 kansen die de Denktank ziet die we met twee handen moeten aangrijpen en worden er 11 aanbevelingen gedaan waarbij slagkracht en omvang in de komende jaren cruciaal zijn. Katapult heeft direct de handshoen opgepakt door een voorstel in te dienen bij het Groeifonds.


Leden

De denktank is samengesteld uit drie type deelnemers: 

 • Ervaringsdeskundigen: projectleiders uit onderwijs of bedrijfsleven die dagelijks aan de slag zijn met samenwerking onderwijs-bedrijfsleven;
 • Grootbedrijf en kleinbedrijf: personen uit groot- en kleinbedrijf, met een passie voor talent, innovatie, en onderwijs-arbeidsmarkt; 
 • Onderwijsbestuur: personen uit mbo en hbo besturen, met ervaring met pps in de eigen organisatie, die de samenwerking verder willen verbeteren.

De denktank is voor de eerste bijeenkomst op 13 oktober 2020 opgesplitst in drie separate groepen met een eigen focus, op basis van een discussiepaper, om op die manier online een zinvolle dialoog te houden. De indeling is:

Denktank met focus op (georganiseerd) bedrijfsleven in relatie tot onderwijs

 • Cees Alderliesten (werkgeversvereniging Deltalinqs, projectleider Centrum voor innovatief vakmanschap Maintenance Rotterdam, betrokken bij deze pps'en)
 • Corina Kuiper (directeur Corporate Venturing network, expert Katapult)
 • Hans de Jong, gespreksleider (President Philips Nederland, vice-voorzitter FME, lid dagelijks bestuur VNO-NCW, ambassadeur Katapult)
 • Harm Edens (Raad van Richting Katapult)
 • Marjolein ten Hoonte (directeur Arbeidsmarkt en MVO Randstad, betrokken bij deze pps'en)
 • Nadia Verdeyen (directeur Centre of expertise Smart Sustainable Cities, hogeschool Utrecht)
 • Beatrice Boots (directeur Platform Talent voor Technologie)
 • Sander van der Ham (Katapult, notulist)

Denktank met focus op mbo in relatie tot bedrijfsleven 

 • Antoine Wintels (voormalig voorzitter CvB Summa College, voorzitter Crossroads Limburg, lid commissie Van der Touw)
 • Ab van der Touw, gespreksleider (voorzitter Platform Talent voor Technologie, voorzitter RvC TenneT, voorzitter commissie Van der Touw)
 • Boudewijn Grievink (notulist)
 • Martin Seijffers (directeur Accenda BV (pro-motor award winnaar), directeur Innovatiecentrum Energie en Mobiliteit Delft (I-EM))
 • Martin de Haan (projectleider Opleidingscampus Technische Installaties Amsterdam)
 • Wim van der Pol (voorzitter CvB Noorderpoort College, betrokken bij deze pps'en)
 • Thomas Boekhoud (Katapult)

Denktank met focus op hogescholen in relatie tot bedrijfsleven