Programma & Subsidie

Pps-activiteiten #Samenwerken #Mkb #Digitale werkplaats #Regelingen #EZK

Het ontbreekt veel ondernemers aan expertise, tijd en geld om hun bedrijf digitaler te maken. Ruim 80 procent van de Nederlanders winkelt wel eens online. Slechts 15 procent van de ondernemers biedt digitaal diensten en producten aan. Ook is het slim benutten van data voor veel ondernemers een brug te ver. Alles en iedereen wordt steeds digitaler, maar veel ondernemers laten noodgedwongen kansen liggen. Tijd voor een steun in de rug. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zet samen met regionale overheden, onderwijsinstellingen en het lokale bedrijfsleven overal in het land digitale werkplaatsen op. 

 

Wat is een Digitale Werkplaats?

Een Digitale Werkplaats is een lokale publiek-private samenwerking van onderwijs, overheid en bedrijven. Een plek waar ondernemers, studenten, docenten elkaar ontmoeten. Ondernemers kunnen hier terecht voor oplossingen op het gebied van online sales en marketing, het benutten van data en/of automatisering. Ze krijgen praktische adviezen van studenten uit het hbo, WO of het mbo, van docenten en experts. Met behulp van een scan wordt de kennis en innovatievraag van ondernemers in kaart gebracht. De uitkomst daarvan vormt het vertrekpunt voor de studenten van de betrokken onderwijsinstellingen.

Om een digitale werkplaats op te starten kan maximaal 50% cofinanciering worden aangevraagd voor een periode van 3 jaar bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, tot maximaal € 450.000. Deze aanvraag moet worden ingediend door een betrokken onderwijsinstelling.

 

 ALGEMENE INFORMATIE 

 

 SUBSIDIEREGELING 

 

 CONTACT