Nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor mkb opent 1 maart

17-02-2023

Overheid #Leven lang ontwikkelen #Financiering #Mkb #Nieuws

Heb je een goed idee voor het bijscholen van je personeel maar ontbreekt het je aan middelen? Dan is het goed om te weten dat je als ondernemer van een individuele onderneming weer een SLIM-bijdrage kunt aanvragen voor het verbeteren van de leercultuur in je bedrijf. Het tijdvak opent op 1 maart 2023 om 9:00 uur en sluit op 30 maart om 17:00 uur. 

En dat is niet het enige goede nieuws. In dit tijdvak treedt een wijziging in werking: als je een beroep doet op de subsidie kun je bij de subsidieverlening een voorschot aanvragen van 50% van het toegekende subsidiebedrag. Het resterende bedrag ontvang je na vaststelling van de einddeclaratie. Dit voorschot stelt je in staat de aanloop- of de eerste projectkosten te dekken en dat maakt het opstarten van het SLIM-project een stuk makkelijker. 

Het ministerie van SZW trekt jaarlijks 48 miljoen euro uit om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren. De regeling geeft je bijvoorbeeld financiële armslag om ontwikkelplannen op te stellen voor je bedrijf of om persoonlijke loopbaanadviezen te geven aan je personeel. Een mooie bijvangst: medewerkers die de kans krijgen zich te ontwikkelen beleven meer plezier in hun werk. En dat leidt weer tot betere resultaten en personeelsbehoud.
Je kunt als individuele mkb-onderneming maximaal € 25.000 aanvragen. Hoeveel subsidie je precies ontvangt hangt af van het type project en van de grootte van de onderneming. Wil je een aanvraag indienen? Registreer je dan eerst even als aanvrager. Dat kan nu al.

Je kunt twee keer per jaar een SLIM-subsidie aanvragen. De volgende mogelijkheid voor individuele ondernemingen is van 1 t/m 30 september 2023. Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen in juni een aanvraag indienen. 

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter