‘Een platform zonder barrières’: Entrance

17-09-2020

Pps-activiteiten #Mkb #Energie #Infrastructuur #Artikel

Marcel Koenis is business developer bij EnTranCe, kenniscentrum en proeftuin voor energietransitie.

Wat heeft EnTranCe het mkb te bieden?

“Wij organiseren de innovatie op het gebied van energietransitie en zorgen dat die innovatie zinvol is voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden én studenten. Wij helpen hen bij het uitproberen van innovaties en bieden ze daarvoor kennis, onderzoekscapaciteit en een proeftuin.”

Wanneer is innovatie voor een mkb’er zinvol?
“Dat is een afweging die de ondernemer zelf moet maken. Als PPS gaan we geen resultaatverplichting aan. We leveren wel de beschikbare kennis en helpen bij het uitzoeken van de toegevoegde waarde van een innovatie. We zeggen: ‘Wij helpen je te innoveren. We zijn een innovatiemachine, wij bieden jou het proces van innovatie. Daar helpen we je bij, daar zijn we zelf actief in, daar stoppen we gezamenlijk energie en kennis in. Wat er precies uitkomt, weten we nog niet.’ We zijn geen consultancy- of engineeringbureau die al bekende oplossingen leveren.”

En waar zit voor mij als mkb’er dan de aantrekkingskracht van een PPS?
“Een PPS is een open platform zonder barrières, waar bedrijven zich makkelijk bij kunnen aansluiten. PPS staat voor wederkerigheid, wederzijdse openheid en toegankelijkheid. Bedrijven kunnen toetreden zonder dat ze direct een vraag hebben, per se iets moeten, of geld moeten meebrengen, en komen dan in contact met collega-ondernemers, maar ook met deskundige onderzoekers en studenten.”

Hoe organiseren jullie dat bij EnTranCe?
“Op dit moment grotendeels online, maar gewoonlijk kunnen ondernemers binnenlopen bij onze 5 hectare grote proeftuin, onze projecten op locatie en ons onderzoekskantoor. We organiseren open dagen en zogenaamde Barn Talks, waar elke keer 80 tot 150 mensen uit het Noord-Nederlandse professionele circuit op afkomen. Barn Talks –  momenteel doen we podcasts - vormen een belangrijk channel voor ons. Ze zijn laagdrempelig: het kost niks, je kunt als mkb’er zo meedoen. We organiseren ook speciale platforms. Bijvoorbeeld het Hydrogreen-bedrijvennetwerk op het gebied van waterstof.”

Wat is belangrijk voor succesvol relatiemanagement?
“Dat het niet alleen bij de business developer ligt, maar ook bij de directeur, de beheerder van onze proeftuin en onze onderzoekers. Het moet een houding en cultuur zijn die bij iedereen in het bloed zit. Relatiemanagement zit meer in een gedeelde mindset dan in de aanschaf van een CRM-tool. En verder is continuïteit belangrijk. Als je met wisselende, kleine contracten werkt en elk halfjaar nieuwe contactpersonen hebt, kom je niet tot relaties waarin je vertrouwen opbouwt, gemeenschappelijke ervaringen ontwikkelt en van daaruit verder kunt.”

Je zegt ‘de directeur’- hoe geef je succesvol leiding aan een PPS?
“Structuur follows strategy, dus het leiderschap moet echt extern gericht zijn. Daar zitten de innovatieprikkels, die prikkels probeer je met z’n allen naar binnen te brengen en groot te maken. zodat die ook relevant worden voor het onderwijs. Ondernemend gedrag is dus key voor goed leiderschap. En dat moet zich ook vertalen in governance.”

Waar worstelen jullie mee?
“Het onvermogen om een deel van de mkb’ers te bereiken. Zij weten onvoldoende wat er speelt en voelen niet de impuls ons te komen opzoeken. Dit nog los van hoe ze ons vinden: internet is prachtig, maar je ziet door de bomen het bos niet. Daarom zoeken wij bewust de ‘knopen’ in bestaande netwerken op. Een aantal van die onvindbare mkb’ers zitten stil in de werkplaats hun werk te doen, die kom je nooit tegen. Maar de voorzitter van het bedrijventerrein, die kent ze wel.”

Wat is jullie toekomstambitie?
“Bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken in het runnen van onze onderzoeksnetwerk, en onze onderzoeksorganisatie te versterken. Verder onze website ombouwen van een etalage tot een ‘werk-site’ en kennisrijk platform dat de interactie tussen partijen versterkt. En we zijn een apart aanbod voor kennisoverdracht aan professionals aan het opzetten: cursussen, workshops, trainingen over energietransitie. De uitdaging is dat we daar eigenlijk geen structurele financiering voor hebben. En de kost gaat wel voor de baat uit.”

Tip
“Zorg dat je je profilering helder hebt. Ad hoc-relaties zul je altijd hebben, maar je moet op basis van je profilering snel kunnen duiden of er een duurzame relatie in zit. En zonodig durven kiezen: ‘deze samenwerking wordt niks, ik kan je beter doorverwijzen’. Je energie kun je dan stoppen in duurzame relaties met bedrijven die echt wat willen.”


EnTranCe
Belangrijkste partners: Hanzehogeschool Groningen, BAM, GasTerra, Gasunie, Gemeente Groningen, provincie Groningen, New Energy Coalition en TNO
Sector: energie
Startjaar: 2013
Doelgroep: mkb (van klein tot groot)
Bereik: 250-300 organisaties, daarvan 80% mkb
Aanbod voor mkb: laagdrempelige toegang tot een platform (met proeftuin) zonder verplichting tot het aangaan van langdurige verplichtingen of grote investeringen
Bijzonder: doorstart naar meer kennisoverdracht richting professionals.

www.en-tran-ce.org/

Dit portret is onderdeel van een reeks portretten van publiek private samenwerkingen (pps) die koploper zijn in het bereiken van én bovendien meerwaarde bieden voor mkb-bedrijven. Het mkb is de groeimotor van de Nederlandse economie. Van de ruim 10.000 partners van pps is 80% mkb. Tegelijkertijd werkt het overgrote deel ervan (96%) nog helemaal niet samen met het onderwijs. Dat is een gemiste kans, omdat door samen te werken zoveel - letterlijke en figuurlijke - winst valt te behalen. Deze kleine(re) bedrijven moeten het juist hebben van samenwerking om hun personeelsbestand up to date te houden en nieuw talent aan trekken en te behouden. Of bijvoorbeeld te profiteren van innovaties op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. Want als klein bedrijf kun je dat niet allemaal zelf organiseren. Daarom werkt Katapult in 2020 en 2021, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, aan het actiever betrekken van mkb-bedrijven bij een voor hen relevante pps. Om als pps te leren hoe je het mkb het beste kunt bereiken en bedienen hebben we de koplopers naar hun ervaringen gevraagd.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter