Geen tijd te verliezen; Webinar Groen herstel 4 maart

19-03-2021

Ontmoeting #Artikel

Er zijn veel manieren waarop je naar de energietransitie kunt kijken, Jop Fackeldey gedeputeerde Provincie Flevoland, ziet vooral een enorme kans voor de arbeidsmarkt. Want de doestellingen uit het Klimaatakkoord haal je alleen als je het menselijk kapitaal op orde hebt. Maar hoe zorg je ervoor dat ondernemingen en onderwijsinstellingen gelijke tred houden in die noodzakelijke veranderingen? En hoe stimuleer je op regionaal niveau dat studenten en werkenden de benodigde skills ontwikkelen? Op donderdag 4 maart zochten ruim 150 afgevaardigden uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven naar oplossingen tijdens het webinar ‘Groen herstel, versnelling van de regionale energietransitie.

Om de ambities van het Klimaatakkoord te realiseren is het daarom van groot belang dat publiek private samenwerkingen (pps-en) tussen scholen en bedrijven een actieve bijdrage leveren. Dit biedt kansen om voldoende mensen aan te kunnen trekken en de benodigde vaardigheden te ontwikkelen dan wel actueel te houden. Op regionale schaal ontbreekt het vaak nog aan actiegerichte arbeidsmarktstrategieën voor een voortvarende energietransitie. En dat terwijl we allemaal die arbeidsmarktcapaciteit steeds harder nodig gaan hebben! Reden te meer om de regionale energiedialoog nog meer vorm en richting te geven: wat is de uitdaging waar we voor staan en wie is aan zet op welk moment? In een Regionale Energiestrategie worden de regionale keuzes beschreven. Over het te bereiken van minder CO2 uitstoot in 2030 maar ook over waar en hoe elektriciteit het best opgewekt kan worden en welke warmtebronnen van toepassing kunnen zijn.

Nu aandacht voor menskracht is straks een vlotte transitie
Een lastige opgave waar volgens Fackeldey veel menskracht voor nodig is. Menskracht die we nu tekort komen. De Regionale Energiestrategie biedt daarom juist ook een uitgelezen kans om met enige urgentie invulling te geven aan de menselijke component van de energietransitie. Marsha Wagner van Topsector Energie: “Met een gerichte Human Capital Agenda gekoppeld aan de Regionale Energiestrategie zou het moeten lukken om op een slimme manier méér duurzame banen te creëren, mensen te ondersteunen van opleiding naar werk en van werk naar werk te gaan en zodoende te werken aan #groenherstel”. Stappen maken naar een duurzame energietransitie vraagt naast de technologische versnelling ook maatschappelijke uitdagingen en economische groei om innovatie. Een omslag maken in denkwijze over ontwikkeling, innovatie en leerprocessen is een must. Door op slimme manieren samenwerkingsverbanden verder te ontwikkelen, kennis goed te delen en de financiering geschikt te maken, kunnen er concrete stappen gezet worden voor een leven lang ontwikkelen.

Niet alleen maar plannen maar ook doen!
In de film die getoond werd tijdens het webinar werd ook gekeken hoe bedrijven omgaan met de regionale energiestrategie. Luc Brugman van HVC Groep: "Heel concreet betekent dit dat we onze partners ondersteunen bij hun interne opleidingstraject. Bijvoorbeeld in de Drechtsteden waar gesproken wordt over een traineeprogramma waarbij HVC Grope een issentieel onderdeel zal worden voor het opleiden van nieuwe trainees voor de energietransitie'. 
Gertjan Linthorst van Linthorst Techniek: “De strategievorming is een noodzakelijk proces, maar om de gestelde doelstellingen in 2030 te halen moet je geen plannen maken maar doen.” Linthorst Techniek leidt tussen de dertig en veertig BOL- en BBL-leerlingen op in een leer-werktraject. Samenwerken met een onderwijsinstelling in een pps (SEECE) kost Linthorst veel tijd en energie maar is waardevol en broodnodig voor voldoende aanwas. Linthorst: “Als we willen verduurzamen dan moeten we echt starten met het realiseren van projecten want dan kan ik mijn mensen opleiden.”

Jop Fackeldey bevestigde dit met de oproep om elkaar te blijven opzoeken, want alleen redden we het niet. “Blijf alle goede voorbeelden delen en elkaar inspireren, want dat geeft de energie om door te gaan!”

Ga voor een vliegende start:

  • Nu in actie,
  • Samenwerken,
  • En maak gebruik van bewezen praktijken.

Kijk hier voor meer aanbevelingen uit de sessie.

Leer met en van elkaar
Dit webinar is de eerste uit een reeks van vijf waarin de rol van Publiek Private Samenwerkingen (PPS’en) centraal staat bij groen herstel uit de coronacrisis. En wordt aangeboden door Topsector Energie samen met Wij zijn Katapult, Sociaal-Economische Raad (SER), Nationaal Programma RES, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Op 15 april a.s. is het tweede webinar over Groen herstel: innoveren voor, werken met en leren over Waterstof met Ad van Wijk als keynote spreker.

 Wil je op hoogte blijven of meedoen stuur dan een e-mail.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter