Voorgesorteerde consortia

De eerste stappen zijn gezet: het kader voor pps opschaling is klaar, de regeling is in de maak en de meest kansrijke consortia zijn voorgesorteerd. Benieuwd welke consortia zijn voorgesorteerd voor de vorming van de ecosysteem pps'en? Bekijk ze op de netwerkkaart en de ambitiekaart. Op 8 september kwamen de trekkers van deze consortia tijdens een (digitale) kick-off bijeen om bijgepraat te worden over het proces.

Het plan
Het voorstel Opschaling van publiek-private samenwerkingen (pps) in het beroepsonderwijs, heeft in totaal 210 miljoen euro voorwaardelijk toegekend gekregen. Hierdoor wordt het mogelijk dat we gezamenlijk grote stappen kunnen zetten zodat er voldoende én goed geschoolde mensen worden opgeleid voor het mkb. Met het (voorwaardelijk) toegekende budget is er ruimte om 15 impactrijke initiatieven (ecosysteem pps'en) op te schalen om de impact bij en met het werkveld, en met name het mkb, te vergroten. 

Regionale prioriteiten
Aangezien wij willen komen tot de 15 meest impactrijke initiatieven zijn de provincies gevraagd om aan te geven wat hun regionale prioriteiten zijn. Waar liggen uitdagingen binnen de provincie en waar moet impact worden gecreëerd? Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor de digitalisering van de maakindustrie én de energietransitie in de gebouwde omgeving. Bekijk hier het totaaloverzicht van de prioriteiten van de provincies en de aanvullende informatie.