Het Centre of Expertise HTSM van Fontys Hogescholen en techsector uit Brabant wint de Pro-motor Award 2021

22-11-2021

#(Praktijkgericht) onderzoek #Centres of expertise #Nieuws #Pro-motor-award

Het Centre of Expertise HTSM van Fontys Hogescholen heeft met hun concept voor coronavrije onderwijsbubbels de Pro-motor Award 2021 gewonnen. Het Centre ontving deze award tijdens een online uitreiking op 23 november onder leiding van Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. De Pro-motor Award is de jaarlijkse prijs voor een ambitieuze samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven uit het Katapult-netwerk (publiek-private samenwerkingen tussen bedrijven en beroepsonderwijs). Dit jaar ging de Award naar de meest innovatieve oplossing om de coronacrisis het hoofd te bieden. Bekijk hier de compilatie van de uitreiking.

Snel, innovatief en gevalideerd
Geconfronteerd met de coronacrisis hebben Fontys en twee regionale mkb-bedrijven, Scan Europe en Sure Laboraties, snel gehandeld en samen een ‘intelligente teststraat’ ontwikkeld voor coronavrije onderwijsbubbels. Het ontwikkelde 3T concept (triage, testen, traceren), bestaat uit een digitale vragenlijst op een telefoon-app die leerlingen, studenten en medewerkers invullen voor zij naar het schoolgebouw afreizen, een non-invasieve PCR-test waar geen getraind personeel voor nodig is voor de afname en waarvan de uitkomsten snel worden teruggekoppeld via de app. Het initiatief bleef niet onopgemerkt en werd ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de ontwikkelde diagnostiek heeft van het RIVM een verklaring van prestatie gekregen.

De aanpak is schaalbaar, inzetbaar voor het basis- tot hoger onderwijs, springt in op de coronacrisis en laat zien wat voor meerwaarde een samenwerking tussen onderwijs en bedrijven kan brengen. Frank van der Zanden (Sure Laboratories): “Als ondernemer kijk je anders tegen dingen aan dan als wetenschapper of onderzoeker. We hebben gaandeweg ervaren hoe leuk het is om met lectoren (Life Sciences) van Fontys deze wetenschap te benaderen. Samenwerken met de studenten was ook een meerwaarde. Zij kijken net anders tegen dingen aan dan wij. Doordat ze inhoudelijk betrokken zijn, maar jong zijn en dus vol frisse creatieve ideeën.”

Jurylid Angelien Sanderman (voorzitter CVB Hogeschool Leiden): "Ik vind het zo ontzettend goed wat ze hier hebben neergezet, omdat dit denk ik een heel mooi alternatief is wat in 1G een oplossing kan bieden om snel, effectief te testen op een goede manier. Dat moet omard worden."

De andere genomineerden waren de Werkplaats Online Ondernemen, Vakcentrum Duurzame Energie, House of Hospitality en Food Innovation Community Amsterdam. Al deze initiatieven zijn zonder enige twijfel belangrijke bronnen van inspiratie en ‘best practices’ voor heel het mbo en hbo en hun partners. De jury hoopt dat de nominatie het juiste duwtje in de rug is om het initiatief verder uit te bouwen. En dat specifiek de doelgroep mkb daarvan profiteert. Zie voor meer informatie over deze genomineerden op www.pro-motor-award.nl of bekijk hier het juryrapport.

Publiek-private innovatiekracht essentieel voor maatschappelijke uitdagingen
Het 3T concept laat zien dat publiek-private samenwerkingsverbanden (pps’en) niet alleen het onderwijs dienen met praktijkgerichte ervaring voor studenten. Juist de samenwerking van onderwijs, kennisinstellingen en bedrijven zorgt ook voor innovatiekracht om snel in te spelen op actuele vragen in de markt. Dit gebeurt steeds vaker blijkt uit een vandaag uitgekomen impactmeting van Katapult. Zo participeren er 12.000 bedrijven, 8.000 docenten en 120.000 studenten in ruim 400 pps’en. Door deze inzet krijgen (kleine) bedrijven betere toegang tot voldoende gekwalificeerd personeel voor het realiseren van oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen. Om binnen pps’en de verbindingen van onderzoek & innovatie met onderwijs & leren en werken & leren te versnellen is er door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een aanvraag voor opschaling van pps in het beroepsonderwijs ingediend bij het Nationaal Groeifonds.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter