#ICT

Welkom bij de toolbox Gender include IT. Hier vind je alle tools die je kunt inzetten om je organisatie meer genderinclusief te maken. Er is een toolbox voor ICT-organisaties en een toolbox voor hbo-ICT opleidingen. In de banner rechts vind je achtergrondinformatie over de toolbox en over genderinclusie.

De toolbox Gender include IT is een product van TechYourFuture, Windesheim en Saxion, in samenwerking met een groot aantal bedrijven en scholen.

behoud
diversiteit
diversiteitbeleid
diversiteitsbeleid
gender
gender diversiteit
genderdiversiteit
gender inclusie
genderinclusie
gender inclusief
genderinclusief
ICT
inclusie 
inclusiviteit
IT
personeel
sekse
uitstroom
vrouwen
vrouwelijk 

Daarnaast graag nog:
discriminatie 
gender bias
genderbias
home-centered life style
professioneel zelfvertrouwen
self efficacy
self-efficacy
sense of belonging
thuis horen
vooroordelen
werk privé balans
werk-privé balans


arbo
arbobeleid
beoordelingsgesprek
beoordelingsgesprekken
businesscase 
business case 
exit gesprek
exit gesprekken
exitgesprek
exitgesprekken
functionering gesprek
functionering gesprekken
functioneringsgesprek
functioneringsgesprekken
gender checklist
genderchecklist
gender training
gendertraining 
HR
HRM
leer omgeving
leeromgeving
mentoring
peer mentoring
promotiemateriaal
promotie materiaal
Rolmodel
Rolmodellen
Selectie
Taal analyse
Taalanalyse
Vrouwen netwerk
Vrouwennetwerk
Waardenaffirmatie 
Werk waarden
Werkwaarden
Werven
Werving