Stichting I-EM Delft is nu ook Campus Energietransitie

03-09-2021

Pps-activiteiten #Samenwerken #Energie #Nieuws

Innovatiecentrum Energie & Mobiliteit Delft (I-EM Delft) is een nieuwe regionale Campus Energietransitie binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Campus I-EM Delft werkt samen met educatiecentra, overheden en bedrijfsleven aan het versterken van kennis-, opleidingen- en bewustwording van de Energietransitie. 

Martin Seiffers, één van de initiatiefnemers van de Campus I-EM Delft geeft aan:
“Met deze erkenning bouwen we verder aan de kennis (deling) binnen de energietransitie en nodigen we bedrijven en overheden uit om met hun kennisvraag en kennisaanbod aan te sluiten”

I-EM Delft heeft een bijdrage van de MRDH ontvangen voor de ontwikkeling van trainingen en gezamenlijke projecten op het gebied van de energietransitie voor docenten, studenten en werknemers. I-EM Delft geeft bovendien workshops en masterclasses voor verschillende doelgroepen en op verschillende niveaus rondom de energietransitie.

De bijdrage van MRDH voor de campusvorming bedraagt € 250.000,-. Naast I-EM Delft, zijn de gemeente Delft, Hogeschool Rotterdam(HR), MBO Rijnland, Accenda en Techniek College Rotterdam de andere actief bijdragende partners. Verder werkt de Campus op projectbasis actief samen met Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, TU Delft, de Groene Hart Gemeenten en Technicom.

Campus I-EM Delft en Campus Energietransitielab Rotterdam (HR) zijn bij uitstek dé plekken om als regio stappen te maken in deze transitie en bruggen te slaan naar andere regio’s. Beide campussen hebben bovendien afgesproken elkaars bedrijvennetwerk, trainingen, materiaal en faciliteiten te gaan delen.

Campus I-EM Delft sluit aan bij de doelstellingen binnen het klimaatakkoord en kan gemeenten en bedrijven ondersteunen in de transitie richting duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en energie uit waterstof (H2). Bijvoorbeeld: de bebouwde omgeving, de mobiliteit en de industrie vragen om (bij)geschoolde medewerkers, kennisdeling en innovatiekracht. Om de energiedoelen en de benodigde scholing te bereiken is samenwerking van gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven essentieel.

Campus I-EM Delft is er voor samenwerking met alle bedrijven en overheden! Kijk hier voor meer informatie over I-EM Delft.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter