Leerlingaantal technische profielen vmbo stijgt met ruim 10%

12-01-2023

#Instroom en beeldvorming #STO-netwerk #Nieuws

Goed nieuws! Uit de cijfers die eind 2022 gepubliceerd zijn door DUO is te zien dat voor het tweede jaar op rij de leerlingenaantallen van technische profielen in het vmbo zeer positief zijn gestegen. Het aantal leerlingen in de technische profielen in het derde leerjaar van het beroepsgerichte vmbo (BB/KB/GL) stijgt met maar liefst 10,4% ten opzichte van 2021-2022. Dit laat zien dat onder meer investeringen in samenwerking van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven zijn vruchten begint af te werpen. Dit biedt onder meer mooie perspectieven om de instroom bij publiek-private samenwerkingen in het mbo te verhogen.

Leerlingenaantallen in de afgelopen vijf jaar per vmbo-profiel
Het profiel met de grootste stijging is BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) met een stijging van maar liefst 21%. Ook de profielen Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) met 15% en Produceren, Installeren en Energie (PIE) met 8% laten een flinke stijging van leerlingen zien. In de onderstaande tabel zijn de leerlingenaantallen van de afgelopen vijf jaar in de vmbo-profielen weergegeven.

Aantal leerlingen in de technische profielen in het derde leerjaar
In 2022-2023 volgde 20,3% van het totaal aantal vmbo-leerlingen in basis, kader en GL, een technisch profiel (in 2021 was dat 19,5%). In de onderstaande grafiek zie je de absolute aantallen van het derde leerjaar in de technische profielen van het vmbo en de ontwikkeling in de afgelopen vijf jaren.

Aantal leerlingen in het derde leerjaar per onderwijssoort
Het totaal aantal leerlingen dat een beroepsgerichte leerweg in het vmbo volgt stijgt met 6,1%. Volgens haar eigen prognose verwachtte DUO een stijging van 1,5%. De theoretische leerweg stijgt met 2,4% en het derde leerjaar van havo/vwo kent een daling van 0,3%. Hiermee is het aandeel van het beroepsgerichte vmbo ten opzichte van het totale vo vergroot. Het aandeel leerlingen in BB/KB/GL bedraagt nu 31,9%. Dit is een stijging ten opzichte van 2021 van 30,7%. In de onderstaande tabel zie je het aantal leerlingen in het derde leerjaar per onderwijssoort.

Percentage meisjes dat kiest voor een technisch profiel op het beroepsgerichte vmbo
Het percentage meisjes dat kiest voor een technisch profiel in het beroepsgerichte vmbo stijgt in bijna elk profiel, met uitzondering van het profiel Maritiem en Techniek. Voor dit profiel hebben 8 meisjes minder dan 2021 gekozen. In totaal kiezen er in 2022-2023 1687 meisjes voor een technisch profiel. Dit is een stijging van 21% ten opzichte van de 1396 meisjes die in 2021-2022 kozen voor een technisch profiel.

Leerlingenaantallen per profiel over het land verdeeld
In de onderstaande kaart is te zien hoe de leerlingenaantallen per profiel over het land verdeeld zijn. Rechts bovenin kunt u één of meerdere profielen selecteren en vervolgens met de muis over een van de weergegeven scholen hangen. Vervolgens zie je de leerlingenaantallen van het geselecteerde profiel in het derde en vierde leerjaar van BB/KB/GL.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Sterk Techniekonderwijs.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter