Nieuwe regelingen beschikbaar!

12-07-2021

Kennis over pps #Financiering #Mkb #Nieuws #Regelingen

Er zijn weer een aantal financiele regelingen open gesteld. Onderstaand volgt een overzicht van deze regelingen. De exacte criteria zijn terug te vinden in de definitieve regelingen. In deze financieringstool vind je alle regelingen die specifiek gericht zijn om een publiek-private samenwerkingsverband te financieren.

MKB-Idee: 6 juli en sluit op 7 september 2021
Subsidieregeling voor samenwerkingsverbanden of mkb-ondernemers met een idee om knelpunten op te lossen bij het investeren in de scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig personeel. Scholen mogen daarbij optreden als penvoerder, zolang 65% van het samenwerkingsverband maar bestaat uit Mkb’ers. Meer informatie.

SLIM: 1 september en sluit op 30 september 2021
Voor individuele mkb-aanvragen. Mkb-ondernemers kunnen in dit tijdvak maximaal € 25.000 subsidie aanvragen. Meer informatie.

Digitale werkplaatsen: 1 september en sluit op 15 oktober 2021
Subsidieregeling voor mbo, hbo of universiteiten om mkb'ers helpen met het maken van een digitaliseringsslag en studenten laten leren en oefenen in de beroepspraktijk. Voor het opstarten van een Digitale Werkplaats kan maximaal 50% cofinanciering worden aangevraagd voor een periode van drie jaar tot een maximum van € 450.000. Voor deze openstelling geldt een subsidieplafond van € 2.000.000. Meer informatie.

NL Leert Door mbv Scholing: 1 september en sluit op 8 september 2021 om 17.00 uur
Coalities van opleiders kunnen subsidie aanvragen om kosteloos scholing aan te bieden aan mensen die hun positie op de arbeidsmarkt willen verbeteren. Meer informatie.

Subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek: 1 september en sluit op 1 december 2021 om 17.00 uur
Werkgevers in de techniek en ICT kunnen een subsidie van €3.750,- aanvragen als ze een nieuwe medewerker in dienst nemen. Het betreft hier een tegemoetkoming in de scholingskosten. De kosten van het totale omscholingstraject moeten minimaal €7.500,- bedragen. Scholen kunnen samen met partnerbedrijven aanvragen doen om nieuwe medewerkers te scholen. Meer informatie en bekendmaking.

Flexibilisering MBO: Deadline tot 1 oktober
Deze subsidie is bedoeld voor het gezamenlijk ontwikkelen van flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden. Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-instellingen komen voor subsidie in aanmerking. Meer informatie.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter