Pro-motor Award 2021: dit zijn de genomineerden!

07-11-2021

Ontmoeting #Nieuws #Pro-motor-award

De Pro-motor Award is de jaarlijkse prijs voor ambitieuze ideeën van samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Afgelopen maanden stuurden publiek private samenwerkingen (pps) kansrijke ideeën in en vandaag maakte de jury de vijf genomineerden bekend. Zij maken kans om de Pro-motor Award van 2021 te winnen op dinsdag 23 november. Bekijk hier de livestream om 15.30 uur.

De editie van 2021 van de Pro-motor Award richt zich op het uitlichten, waarderen en belonen van initiatieven en samenwerkingsvormen waarin mkb en beroepsonderwijs het overleven van en het komen uit de Coronacrisis centraal hebben gesteld. Initiatieven die innovatief en onverschrokken te werk gingen om ondernemers en studenten te kunnen helpen in moeilijke tijden.

Stages die van de één op andere dag kwamen te vervallen, onderwijs dat van fysiek naar online ging en ondernemers die werden gedwongen om (versneld) een digitaliseringsslag te maken. Tijdens de coronacrisis is er veel gevraagd van een ieders wendbaarheid, innovatief vermogen en oplossingsgerichtheid. Het opleiden voor de beroepspraktijk van morgen moest natuurlijk door blijven gaan! Welk innovatief idee sprong het beste in op de problemen en kansen van de crisis en wint uiteindelijk de Pro-motor Award 2021?

In totaal waren er twaalf inzendingen. Het viel de jury op dat de inzendingen uit heel het land kwamen, van Groningen en Amsterdam tot Rivierenland en Eindhoven. Het waren stuk voor stuk mooie projecten en goede ideeën, maar vijf projecten sprongen er echt uit volgens onze jury omdat ze door snel handelen door corona ontstane problemen hebben aangepakt, en in potentie overdraagbaar zijn en blijvende impact kunnen hebben voor studenten, ondernemers en de maatschappij.

De genomineerden

 • Coronabubbels - Centre of Expertise HTSM
  De één is IT-ondernemer en de ander is eigenaar van een microbiologisch laboratorium. Samen bouwden ze aan een goedkope en mensvriendelijke testmethodiek voor COVID-19. En toen maakten ze een keuze die vrij opmerkelijk is in mkb-land: ze besloten Fontyslectoraat Applied Natural Sciences erbij te betrekken, als kennis- en onderzoekspartner. “Fontys heeft knappe koppen rondlopen, die inhoudelijk een goede bijdrage konden leveren. Ook in het proces waren de studenten essentieel. Het was mooi om te zien hoe studenten in de grotemensenwereld tegen de weerbarstige praktijk aanlopen en te merken hoe zij gaan roeien met andere riemen. Dat maakte de samenwerking ook superleuk!” vertelt Frank van der Zanden van Sure Laboratories.
  "Over impact en innovatie gesproken: het mkb heeft samen met Fontys een beproefd testconcept ontwikkeld, waarmee we coronavrije bubbels kunnen creëren, op een goedkope en mensvriendelijke manier, RIVM-gecertificeerd”, aldus Aldo Boon van Scan Europe.
 • Corona Leerhotel - House of Hospitality
  De hospitality sector in Nederland is zwaar getroffen door de covid-19 pandemie en de samenhangende maatregelen. Het abrupt wegvallen van de vraag en tijdelijke verplichte sluiting van bepaalde sectoren betekende voor vrijwel alle hospitality bedrijven ook dat er niet of nauwelijks aan mbo studenten in opleiding volwaardige-en noodzakelijke stage en leerplekken kon worden geboden. Via het bestaande publiek private samenwerkingsverband House of Hospitality zijn de handen ineengeslagen om dit probleem voor studenten, opleider en op termijn voor bedrijven en gemeente van oplossingen te voorzien. Kern van de oplossing: het inrichten van een tijdelijk gesloten hotel (NH Amsterdam zuid) tot fulltime opleidings-en trainingslocatie voor studenten van ROC van Amsterdam. Met inzet van docentenuit ROCvA, experts uit NH hotels en hospitality professionals uit andere bedrijven via de nieuw opgerichte expertpool.
 • FICA
  FICA-studenten werkten samen in groepjes aan verschillende opdrachten. In het keuzevak Gezondheid & Voeding heeft een groep 4e jaars studenten Food Commerce & Technology zich gestort op de actualiteit rond vitamine D. Deze gezondheidscasus Vitamine D en Corona heeft een vakpublicatie opgeleverd. Ook m.b.t. smaakverlies als gevolg van Covid-19 en hoe daar mee om te gaan in nieuwe concept/productontwikkelingen zijn nieuwe initiatieven ingezet die in de nabije toekomst tot mooie resultaten leiden. FICA biedt onze mbo studenten binnen NHFood een unieke kans om leerervaringen op te doen die ze in de gewone stage niet tegenkomen en dit maakt het project NHFood zoveel rijker!
 • Helpdesk Online Ondernemen
  De Werkplaats Online Ondernemen (WOO-Groningen) was een half jaar onderweg toen Corona en de eerste lockdown zich aandienden. Hoezeer ook een crisis voor ondernemers, studenten, kennisinstellingen, overheden en ons allemaal...de urgentie van digitaliseren en online ondernemen werd er wel stevig door onderstreept. En daarmee was het een enorme kans voor WOO-Groningen*om in samenwerking met alle partners in no-time (extra) acties en aanbod voor ondernemers te creëren.  Daarbij waren snel te organiseren, laagdrempelig en direct aansluitend op de behoefte van mkb-ondernemers de belangrijkste uitgangspunten. Dit leidde tot:
  -Opzet van een Helpdesk Online Ondernemen i.s.m. de Gemeente Groningen. Ondernemers die zich daar bij het Corona-loket meldden, werden doorverwezen; WOO-Groningen opende een apart telefoonnummer en natuurlijk konden ondernemers zich via de website aanmelden.
  - Ondertussen organiseerde WOO-Groningen in samenwerking met experts een aantal online spreekuren, waar ondernemers hun directe vragen konden stellen en ter plekke advies kregen.
 • Van Souschef tot monteur zonnepanelen- Vakcentrum Duurzame Energie
  Vakcentrum Duurzame Energie is in januari 2021 gestart, midden in de Corona pandemie. Aangesloten bouw- en installatiebedrijven waren niet of nauwelijks geaffecteerd door corona. Het werk ging door en de vraag naar goed geschoold personeel onveranderd hoog. Door de corona crisis kwamen er echter wel veel mensen op straat te staan in andere branches. Met een onzekere toekomst. Vakcentrum Duurzame Energie heeft van de coronacrisis gebruik gemaakt om wat te doen aan die andere crisis, klimaatverandering. Door een samenwerking met een uitzendbureau zijn werkzoekenden, zoals een souschef zonder baan, bereikt en omgeschoold tot zonnepaneel monteur met een branchecertificaat.

De jury
‘Innoverend de crisis uit’ is het thema van de Pro-motor Award 2021. Onder leiding van juryvoorzitter Jacco Vonhof (MKB Nederland) bepaalt de jury welke samenwerking het meest innovatieve idee heeft bedacht dat ons door de crisis helpt. In de jury nemen tevens Joep Rats (Directeur Beleid & Vereniging Bouwend Nederland), Angelien Sanderman (CvB-voorzitter Hogeschool Leiden), Femke Pluymert (Directeur Diversion), Naomi Rajiv (Bestuurslid LSVb/ SER Jongerenplatform) en Martin Snijder (Winnaar Pro-motor Award 2020/ROC Aventus) plaats.

De uitreiking
Op 23 november kiest de jury uit de vijf genomineerden de winnaar van de Pro-motor Award 2021. Bekijk deze live mee om 15.30 uur via deze link.

De prijs
De winnaar ontvangt de Pro-motor Award als aandenken; een plaats in de good practices galerij waarbij men het idee in beeld brengt met video- en fotomateriaal voor eigen communicatie en een ondersteunend onderzoek.

De Pro-motor Award is een initiatief van Katapult, het netwerk van inmiddels 450 publiek private samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven.


 

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter